Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID)

Topics

BİYOLOJİ
​ÇEVRE
GIDA
Gıda Güvencesi Ve Güvenliği
Gıda Üretim Teknolojileri
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Kimyası
Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü
Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar
Enzimler ve Gıdalardaki Uygulamaları
Nanoteknoloji ve Gıda Uygulamaları
Fonksiyonel Gıdalar
Geleneksel Gıdalar
Proses Simülasyonu ve Optimizasyonu
Gıda Ambalajlama
TARIM
Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
Bitki Yetiştirme ve Islahı
Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
Alternatif  Bitkisel Üretim Sistemleri
Bitki Koruma
Bitkisel Gen Kaynakları
Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
Toprak Koruma
Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
Tarım Makineleri ve İnovasyon
Tarımsal Yapılar
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
Üreme Biyolojisi
Yemler ve Hayvan Besleme
Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
Su Ürünleri
Biyometri ve Genetik
Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
Tarım Sigortaları
Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri
Tarımsal Biyoenformatik
Tarımsal Biyoteknoloji
Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
Tarımda Bilgisayar Uygulamaları