İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (Targid)

Programme

TÜM OTURUMLAR SALON ASALON B VE SALON C OLMAK ÜZERE 3 AYRI SALONDA EŞ ZAMANLI OLARAK DEVAM EDECEKTİR.

26.10.2017
SALON-A
09:00 09:30 KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ 
09:30 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI Petek ATAMAN (TARIM VE GIDA ETİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
10:00 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU
OTURUM 1 Gıda Mikrobiyolojisi
10:45 11:00 Cemalettin Baltacı ÇOKLU MİKOTOKSİN ANALİZİNDE LC-MS/MS YÖNTEMİNİN METOT VALİDASYONU
11:00 11:15 Emine Dinçer GIDALARDA LİSTERİA MONOCYTOGENES TAYİNİ İÇİN FARLI METOTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11:15 11:30 Nevcihan Gürsoy POLYGONUM COGNATUM Meissn. VE FUNGUSLU ORTAMDA FARKLI BOYUTLARDA SENTEZLENEN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN (AgNP) ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
11:30 11:45 Master Student Gamze Gültekin CANDİDA KEYFR’İN PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
11:45 12:00 POSTER SUNU  
12:00 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 13:20 GENEL KONUŞMACI Dr. ANTONIO LOGRIECO
OTURUM BAŞKANI: 
13:20 13:30 POSTER SUNU  
OTURUM 2 Fonksiyonel Gıdalar- Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yeni Eğilimler 
13:30 13:45 Hilal Toklu FONKSİYONEL BESİNLER VE DİYABET
13:45 14:00 Ceren Ateş YENİLİKÇİ PROSES TEKNOLOJİLERİNİN ŞALGAM SUYUNUN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
14:00 14:15 Gamze Koçer ATIMLI UV IŞIK VE AG NANOPARTİKÜLLERİ İLE KÜLTÜR MANTARI (AGARİCUS BİSPORUS) YÜZEYİNDE L. MONOCYTOGENES’İN İNAKTİVASYONU
14:15 14:30 Berna Karataş SEBZE TOHUMLARININ YÜZEY DEZENFEKSİYONU İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ATIMLI ELEKTRİK AKIMI
14:30 14:45 KAHVE ARASI  
14:45 14:55 POSTER SUNU
14:55 15:15 GENEL KONUŞMACI Prof.Dr.KADİR HALKMAN
Oturum Başkanı: 
OTURUM 3 Gıda Güvencesi Ve Güvenliği 
15:20 15:35 Aynur Gül Karahan DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM VE GIDA GÜVENCESİ RİSKİ
15:35 15:55 Selin Kalkan GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ
15:55 16:10 Esra Uğur ÇİĞ SÜTTEN YAPILAN BEYAZ PEYNİRDE TİCARİ FAJ PREPARATLARIYLA PATOJEN BAKTERİLERİN KONTROLÜ
16:10 16:25 Özlem Pelin Can FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PİŞİRİLEN KÖFTELERDE HETEROSİKLİK AROMATİK AMİN OLUŞUMUNUN 
16:25 16:45 Deniz Turan PERFORMANCE OF A NEW POLYURETHANE BASED PACKAGING FILM ON MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF FRESH-CUT APPLES
16:45 17:00 KAHVE ARASI POSTER SUNU
       
OTURUM 5 Geleneksel Gıdalar ve Gıda reolojisi
17:00 17:15 Emre Hastaoğlu PASTIRMADAKİ TUZUN AZALTILMASINDA POTASYUM KLORÜRÜN ETKİSİ
17:15 17:30 Mustafa Kaplan MALATYA YÖRESİNDE BAZI GELENEKSEL KAYISI ÜRÜNLERİNİN YAPIMINDA KULLANILAN KAYISI ÇEŞİTLERİ VE YAPIM TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ
17:30 17:45 Meryem Göksel Saraç AKASYA ZAMKI MİKROENKAPSÜLASYONU İLE ELDE EDİLEN YÜZEY AKTİF MADDELERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
17:45 18:00 Fuat Gökbel PİYASADAN TEMİN EDİLEN BAZI KRAKER ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
18:00 18:15 Münevver Akçakaya FARKLI ORANLARDA SEBZE KATKILI KRAKER HAMURLARININ KURUMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
18:15 18:30 POSTER SUNU
       
SALON - B
OTURUM 1 Bitki Koruma 
10:45 11:00 Fırat Pala DİYARBAKIR İLİ MERCİMEK TARLALARINDA UYGULANAN YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
11:00 11:15 Agustin Zarkani INTERACTION OF TWO LADYBIRD SPECIES, COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA AND ADALIA BIPUNCTATA (COLEOPTERA: COCCİNELLİDAE), IN CONTROLLING THE MINT APHID EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
11:15 11:30 Mete Soysal ORDU İLİNDE YETİŞTİRİLEN SEBZELERDE BELİRLENEN BİTKİ ZARARLISI AKAR TÜRLERİ (ACARINA: TROMBIDIFORMES)
11:30 11:45 Sevim Atmaca BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN İKİ NOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) (Acarina: Tetranychidae) ÜZERİNE ETKİSİ
11:45 12:00 POSTER SUNU
12:00 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 13:20 GENEL KONUŞMACI Prof.Dr. Zsolt POLGAR    
OTURUM BAŞKANI:
13:20 13:30 POSTER SUNU
OTURUM 2 - Bitki Koruma DEVAM    
13:30 13:45 Gülistan Erdal TOKAT İLİNDE KİRAZ ÜRETİCİLERİNİN PESTİSİT KULLANIMINA YÖNELİK BİLİNÇ DÜZEYLERİ
13:45 14:00 Serap Toker Demiray AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ANTEPFISTIĞINDA SALKIM VE SÜRGÜN YANIKLIK HASTALIĞININ (Botryosphaeria dothidea) BELİRLENMESİ
14:00 14:15 Agustin Zarkani IMPACT OF METHYL SALİCYLATE LURES ON THE MINT APHID, EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) DENSITY AND NATURAL ENEMY ABUNDANCES İN COMMON SAGE’S FIELD
14:15 14:30 Ferda Yarpuzlu Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera:Aleyrodidae)’nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek Serangium parcesetosum Sıcard (Coleoptera: Coccinellidae)'un Kullanılabilme İmkânlarının Araştırılması
14:30 14:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
OTURUM 3-Bitki Koruma DEVAM
14:45 15:00 Fırat Pala DİYARBAKIR İLİ BUĞDAY ÇİFTÇİLERİ İLE ANKET YAPARAK YABANCI OT KONTROLÜNDE MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ
15:00 15:15 Çiğdem Özyiğit Lavanta Metanol Ekstraktının Bitki Patojeni Fungusların Kontrolünde Kullanımı
15:15 15:30 Meryem Kekeç FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
15:30 15:45 Tuğba Kazankıran BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
15:45 16:00 Gamze Altuntaş BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
16:00 16:15 Shahid Farooq DO INPUT PREDICTORS MATTER FOR SPECIES DISTRIBUTION MODELING IN THE ERA OF BIG DATA?
16:15 16:30 Selçuk Ulusoy APHID RESISTANCE IN COTTON FIELDS
16:30 16:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
OTURUM 4-Bitki Koruma DEVAM
16:45 17:00 Numan Ertuğrul Babaroğlu ORTA ANADOLUDA SÜNE [Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)]’NİN POPÜLASYON DİNAMİĞİ
17:00 17:15 Hatice Tepebaşı STYRAX OFFİCİNALİS L. YAPRAK ve MEYVE EKSTRAKTLARININ DÖRT FARKLI BİTKİ PATOJENİNE KARŞI FUNGİSİDAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
17:15 17:30 Ayşegül Akın YEREL ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN LABORATUVAR ŞARTLARINDA BEZELYE AFİDİ’NE [ACYRTHOSIPHON PISUM (HARRIS) (HEMIPTERA: APHIDIDAE)] KARŞI ETKİSİ
17:30 17:45 Turgut Atay ENTOMOPATOJEN FUNGUS BEAUVERIA BASSIANA BALS. (VUILL) İZOLATLARININ GONİOCTENA FORNİCATA (BRÜGGEMAN) (COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE)’YA KARŞI ETKİSİ
17:45 18:00 Münevver Kodan KİRAZ BAHÇELERİNDE YAPRAKBÜKEN [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] MÜCADELESİNDE YUMURTA PARAZİTOİDİ Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in SALIMI
18:00 18:15 Mehmet Karacaoğlu Cheilomenes propinqua (Mulsant)(Coleoptera: Coccinellidae)’nın Myzus persicae (Sulz.) üzerinde laboratuvar şartlarında bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
18:00 18:30 POSTER SUNU
       
SALON C
OTURUM 1Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
10:45 11:00 Gülistan Erdal HAYVAN REFAHI VE TÜKETİCİLERİN HAYVAN REFAHI KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
11:00 11:15 Hasan Eleroğlu ORGANİK YETİŞTİRİLEN BEÇ TAVUKLARINDA (Numida Meleagris) REFAH PARAMETRELERİ
11:15 11:30 Özgül Anitaş Süt Sığırclığı Işletmelerinde Çalışanların Hayanla Muamelede Yaralanmaları
11:30 11:45 Esen Oruç ÇİFTÇİLERİN HAYVANCILIK FAALİYET ALANIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (Sivas İli Altınyayla İlçesi Örneği)
11:45 12:00 POSTER SUNU
12:00 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 13:20 SALON B-C ORTAK Prof.Dr. Zsolt POLGAR    
OTURUM BAŞKANI:
13:20 13:30 POSTER SUNU
SALON C
OTURUM-2: Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
13:30 13:45 Adnan Çiçek TOKAT İLİNDE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ ve EKONOMİK ÖNEMİ
13:45 14:00 Erdoğan Ekşioğlu TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
14:00 14:15 Hakan İnci KAPALI SİSTEM VE SERBEST DOLAŞIMLI SİSTEMLERDE YETİŞTİRİLEN BEYAZ HİNDİLERİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
14:15 14:30 Bünyamin Söğüt SERBEST DOLAŞIMLI VE KAPALI SİSTEMDE YETİŞTİRİLEN ATAK-S GENOTİPİ ERKEKLERİNİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
14:30 14:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
OTURUM-3:Yemler ve Hayvan Besleme
14:45 15:00 Nihat Yeşilayer Karakaya Baraj Gölünün Taşıma Kapasitesinin Kafes Yoğun Gökkuşağı Alabalık Kültürü için Tahmini
15:00 15:15 Numan Kılıçalp Buğdaygil ve Baklagil -Buğdaygil Karışımı Meranın Yem Değeri ve Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri
15:15 15:30 İslim Polat BROYLER DAMIZLIKLARIN BESLENMESİNDE ORGANİK BAĞLI İZ MİNERAL KULLANIMININ KULUÇKALIK YUMURTA KALİTESİNE VE CİVCİVLERİN PERFORMANSLARINA ETKİLERİ
15:30 15:45 Murat Durmuş YÜKSEK ÇEVRE SICAKLIĞININ RUMİNANT HAYVANLARDA MEYDANA GETİRDİĞİ HORMONAL DEĞİŞİMLER
15:45 16:00 Sabri Yurtseven NAR ve ANTEP FISTIĞI KABUKLARININ KOYUN BESLEMEDE KABA YEM ALTERNATİFİ OLARAK KULLANIMI
16:00 16:15 Şenay Sarıca ETLİK PİLİÇLERDE VE HİNDİLERDE SİNDİRİM SİSTEMİNİN SON BÖLÜMÜNDEKİ FERMENTASYON ÜZERİNE RASYON UNSURLARININ ETKİLERİ
16:15 16:30 Nihat Yeşilayer The Importance of Coloring in Fishes from the Ecological and Aquaculture
16:30 16:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
OTURUM-4: Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
16:45 17:00 Aysel Kekillioğlu KAPADOKYA ÜZÜM BAĞLARINDA VESPIDAE (INSECTA:HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE EKO- FAUNİSTİK ÖN ARAŞTIRMA
17:00 17:15 Gülbin Çetinkale Demirkan Matthiola incana 'Noble White' Yetiştiriciliğinde Balık Atığı Kullanımının Etkisi
17:15 17:30 Gülden Sandal Erzurumlu PEYZAJ ALANLARINDA KURAĞA DAYANIKLI BİTKİ SEÇİMİ: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17:30 17:45 Esra Gürel Türkiye’de Kuraklığın Buğday Verimine Etkisi
17:45 18:00 Esra Gürel KÜRESEL ISINMANIN BİR SONUCU OLARAK TARIMSAL KURAKLIĞIN TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE KIRSALINDA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE KOYUNCULUK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
18:00 18:30 POSTER SUNU

 

27.10.2017
SALON A
OTURUM 6 GIDA KİMYASI 
09:00 09:15 Rabia Gemici KAŞAR PEYNİR ÜRETİMİNDE TRANSGLUTAMİNAZ ENZİM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
09:15 09:30 Onur Özdikicierler ZEYTİNYAĞLARINDA ÇEŞİT FARKLILIĞINI BELİRLEMEK AMACIYLA TEMEL BİLEŞEN ANALİZİNİN UYGULANMASI
09:30 09:45 Sümeyye Şahin COMPARISON OF LIGHT-INDUCED LIPID-STABILITY OF HAZELNUT OIL WITH CONVENTIONAL AND HIGH-OLEIC VEGETABLE OILS
09:45 10:00 Ahmet Dursun DALINDA BEKLETME VE SOĞUK MUHAFAZANIN ‘SATSUMA’, ‘RİZE’ ve ‘FREUMOND’ MANDARİN KABUKLARINDA UÇUCU BİLEŞENLER ÜZERİNE ETKİLERİ
10:00 10:15 Sabire Yerlikaya FARKLI KONSANTRASYONLARDA İLAVE EDİLEN PROPOLİSİN DONDURULARAK KURUTULMUŞ SIĞIR ETİ SUYU TOZUNUN ODA SICAKLIĞINDA DEPOLAMA SÜRECİNDE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OKSİDATİF/MİKROBİYAL STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
10:15 10:30 POSTER SUNU
10:30 10:40 KAHVE ARASI
10:40 11:00 GENEL KONUŞMACI Prof.Dr.NAFİ ÇOKSÖYLER 
OTURUM BAŞKANI:
OTURUM 7 GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
11:05 11:20 Ali Coşkun Dalgıç TURUNÇGİL ATIKLARINDAN GERİ KAZANIMIN SÜREÇ SİMÜLASYONU VE EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMELERİ
11:20 11:35 Aybüke Karaoğlan STRES FAKTÖRLERİNİN ŞARAP ÜRETİMİDE KULLANILAN MAYALAR ÜZERİNE ETKİSİ
11:35 11:50 Burcu Akbaş FINDIK KAVURMA PROSESİNİN OPTİMİZASYONU
11:50 12:05 Hamza Bozkır DRYING OF ORANGE PEEL USING VACUUM INFRARED
12:05 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 13:20 GENEL KONUŞMACI Doç.Dr. Gabriella IORDACHESCU
OTURUM BAŞKANI:
13:20 13:30 POSTER SUNU
OTURUM 8 GIDA KATKI MADDELERİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE ANTİOKSİDANTLAR 
13:30 13:45 Mehmet Çavdar GIDA KATKI MADDELERİNİN GUT (BAĞIRSAK) MİKROBİYOTASI ÜZERİNE BİR ROLÜ OLABİLİR Mİ?
13:45 14:00 Sümeyye Şahin EFFECTS OF ALTITUDE ON CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT CAPACITY AND PHENOLIC CONTENT OF FRUIT AND OIL OF HAZELNUT
14:00 14:15 Dilek İmren Koç REFRACTIVE INDEX AND FTIR STUDY FOR THE SODIUM ALGINATE-BASED BLEND SYSTEM
14:15 14:30 Nisa Özel Ergün MİSCİBİLİTY CRİTERİA OF BLENDS OF SODİUM ALGİNATE WİTH POLY(ETHYLENE GLYCOL) BY VİSCOMETRİC ANALYSİS
14:30 14:45 İrem Ekmekci İZMİR VE ÇEVRESİNDEN TEMİN EDİLEN GLUTENSİZ GIDALARDA GLUTEN KONTAMİNASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
14:45 15:00 POSTER SUNU
SALON A
OTURUM:Tarım Makineleri ve İnovasyon-Biyometri ve Genetik
15:00 15:15 Mustafa Güzel SİVAS İLİNİN 2012 ve 2016 YILLARI İÇİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
15:15 15:30 Mustafa Güzel SİVAS İLİNDE ASPİR ÜRETİMİNDE, FARKLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
15:30 15:45 Melis Çelik Güney HOLSTEIN İNEKLERDE LAKTASYON EĞRİSİNİN WOOD MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
15:45 16:00 Emine Berberoğlu ÜZÜM YAPRAĞININ (VİTİS VİNFERA L.) BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
16:00 16:15 Melis Çelik Güney PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
16:15 16:30 Hatice Hızlı ÇAPRAZ SINIFLANMIŞ BASİT TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANI İLE TESADÜF BLOKLARI DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNE UYGULANARAK KARŞILAŞTIRILMASI
SALON - B
OTURUM 5-Bitki Koruma DEVAM
09:00 09:15 Vildan Bozkurt ARMUT AĞAÇLARINDA ARMUT PSİLLİDİ (Cacopsylla pyri L. Hemiptera: Psyllidae) MÜCADELESİNDE KAOLİN KULLANIMI
09:15 09:30 Şeyma Bayhan İnula viscosa L. BİTKİ EKSTRAKTININ BAZI BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLARA KARŞI ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ
09:30 09:45 Ayşe Yeşilayer TÜRKİYE’DE YENİ BİR İSTİLACI KARANTİNA ZARARLISI
09:45 10:00 Pelin Aksu MAYDANOZ (Petroselinum crispum [Mill.])’DA KURUTMANIN PESTİSİT KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
10:00 10:15 Pervin Erdoğan BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ Patates güvesi [Phthorimaea operculella ZELLER (LEP.: GELECHİİDAE)]’NE İNSEKTİSİT ETKİLERİ
10:15 10:30 Yunus Emre Altunç Polyphagotarsonemus latus (TROMBIDIFORMES: TARSONEMIDAE)’ UN İKİ FARKLI BİBER (Capsicum annuum) KÜLTİVARINDA POPÜLASYON GELİŞİMİ
10:30 10:45 KAHVE ARASI
10:45 10:55 POSTER SUNU
10:55 11:15 GENEL KONUŞMACI-2          OTURUM BAŞKANI:
11:15 11:25 POSTER SUNU
OTURUM 6-TARIM
11:25 11:40 Hasan Eleroğlu BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN YUMURTA TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
11:40 11:55 Merve Bozdemir TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MISIRIN EKONOMİK GELİŞİM SEYRİ
11:55 12:10 Mehmet Ali Açık TR83 BÖLGESİNDEKİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN PAZAR YAPISININ ANALİZİ
12:10 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM 7-TARIM DEVAM
13:00 13:15 Adnan Çiçek KIRSAL ALANDA YAŞAYAN KADINLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ ve SORUNLARI: ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ ÖRNEĞİ
13:15 13:30 Güngör Karakaş KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SORUNLARI; MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
13:30 13:45 Esen Oruç SALAMURALIK YAPRAK KONUSUNDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
13:45 14:00 Özge Doğanay Erbaş Köse YEŞİL MERCİMEĞİN DÜNYA, TÜRKİYE VE YOZGAT’TAKİ DURUMU
14:00 14:15 Erdem Gülümser YOZGAT İLİ TARIMSAL POTANSİYELİ
14:15 14:30 POSTER SUNU
14:30 14:45 KAHVE ARASI
OTURUM 8-TARIM DEVAM
14:45 15:00 Esen Oruç FINDIK ÜRETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ
15:00 15:15 H. Sibel Gülse Bal FINDIK HASADINDA ÜRETİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ İLİŞKİLERİ (ORDU İLİ İKİZCE İLÇE ÖRNEĞİ)
15:15 15:30 Hüseyin Nail Akgül Koçarlı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öğrencilerinin Tarımsal Mekanizasyon Bilgi Seviyesinin Belirlenmesi
15:30 15:45 Sibel Ölmez Cangi TOKAT'TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI
15:45 16:00 H. Sibel Gülse Bal FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI YAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI (GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ)
16:00 16:15 Hilmi Erdal ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE KOTA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÇİFTELER İLÇESİ ÖRNEĞİ
16:15 16:30 Selim Temizer Yapay Zekanın Tarımda Kullanımı
16:30 16:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
       
SALON C
OTURUM-5: Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
09:00 09:15 Elif Günal BİYOÇAR UYGULAMALARININ BUĞDAY GELİŞİMİNE ETKİLERİ
09:15 09:30 Mert Acar Toprak İşleme Sistemlerinin Etkilerinin Belirlenmesinde Görsel Değerlendirmenin Önemi
09:30 09:45 Amır Maqbool CORRELATION ANALYSIS OF SOME RESPONSES OF 20 SOYBEAN CULTIVARS UNDER IRON DEFICIENCY
09:45 10:00 Elif Günal SIVI HAYVAN GÜBRESİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİYOÇARIN TOPRAĞIN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
10:00 10:15 İlkay Yavaş ORGANİK TARIMDA BİTKİLERİN AZOT KULLANIM ETKİNLİĞİ
10:15 10:30 Mert Acar Toprak Agregatları Dayanıklılığının İşlemenin Etkisi ile Değişimleri
10:30 10:45 KAHVE ARASI
10:45 10:55 POSTER SUNU
10:55 11:15 GENEL KONUŞMACI-3 OTURUM BAŞKANI:
11:15 11:25 POSTER SUNU
OTURUM-6: Toprak Koruma
11:25 11:40 Mesut Budak COMPARISION OF MINIMUM DATA SETS FOR SOIL QUALITY USING EXPERT OPINION AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSES FOR DIYARBAKIR BASIN
11:40 11:55 Saniye Demir TOKAT YÖRESİ EROSİV YAĞIŞLARININ METEOROLOJİK KURAK VE ISLAK DÖNEMLERDE POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
11:55 12:10 Mesut Budak USE OF MULTIVARIATE STATISTIC AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN SOIL QUALITY ASSESSMENT
12:10 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 13:20 GENEL KONUŞMACI-4 OTURUM BAŞKANI:
13:20 13:30 POSTER SUNU
OTURUM-7: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
13:30 13:45 Hakan Mete Doğan TOKAT İLİ BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA KULLANARAK MODELLENMESİ
13:45 14:00 Orhan Mete Kılıç TOKAT İLİ ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN UZAYSAL-ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
14:00 14:15 Hakan Mete Doğan KETENCİK (Camelina sativa L.), KURT ÜZÜMÜ (Lycium barbarum L.) ve MAVİ YEMİŞ (Vaccinium corymbosum L.) BİTKİLERİNİN AŞAĞI KELKİT VADİSİ`NDE EN UYGUN YETİŞTİRME ALANLARININ BELİRLENMESİ
14:15 14:30 Orhan Mete Kılıç ZİNAV GÖLÜ HAVZASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ, ARAZİ KULLANIMI VE KURAKLIK DURUMUNUN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA İLE HARİTALANMASI
14:30 14:45 KAHVE ARASI POSTER SUNU
OTURUM-8:Su Ürünleri
14:45 15:00 Nihat Yeşilayer Almus Baraj Gölünde Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığı Et Renginin Fiziksel Yöntem ve Görsel Renk Kartları İle Tespit Edilmesi
15:00 15:15 Ekrem Buhan Tokat İlinde Bulunan Balıkların İstilacılık, Endemiklik ve IUCN Red List Durumları
15:15 15:30 İrfan Keskin LEVREK (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) BALIĞININ DUMANLAMA VE MARİNASYON İŞLEMİ ESNASINDAKİ RENK DEĞİŞİMİNİN ve BAZI KİMYASAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
15:30 15:45 Nihat Yeşilayer Organik Balıkçılığın Önemi ve Almus Baraj Gölü Ağ Kafes Sistemlerinde Uygulanabilirliği
15:45 16:00 Esra Gürel MARDİN İLİ MERKEZ İLÇEDEKİ BİREYLERİN BALIK TÜKETİM YAPISI VE TERCİHLERİ
16:00 16:15 Uğur Çoban Türkiye’de Su Ürünleri Araştırmaları ve Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
16:15 16:30 Esra Gürel AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
16:30 16:45 KAHVE ARASI  


POSTER PROGRAMI

  GIDA 26.10.2017  
1 Gıda Mikrobiyolojisi Assist. Prof. Dr. Fatih Törnük PROBİYOTİK TAŞIYICISI OLARAK MERCİMEK VE MAŞ FASULYESİ FİLİZİ ÜRETİMİ
2 Gıda Mikrobiyolojisi PhD Student EMRE HASTAOĞLU SÜT KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ÜZERINE FARKLI KONSANTRASYONLARDAKI NISININ ETKISI
3 Gıda Mikrobiyolojisi N/A GÖKAY TAŞKAYA KEKİK UÇUCU YAĞININ (Origanum vulgare L. subsp. Hirtum) BUZDOLABI KOŞULLARINDA SAKLANAN HAMSİNİN (Engraulis encrasicolus L. 1758) MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
4 Gıda Mikrobiyolojisi Master Student YASEMİN KARASU PEYNİR VE YOĞURTTAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS İLE HYALURONİK ASİT ÜRETİMİ
5 Gıda Mikrobiyolojisi Dr. Yağmur Nil DEMİREL Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Oluşumu Üzerinde Etkisi
6 Fonksiyonel Gıdalar PhD Student EMRE HASTAOĞLU EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİNDE DİYET LİF KULLANIMI
7 Fonksiyonel Gıdalar Assist. Prof. Dr. Selin Kalkan MİKROENKAPSÜLE Saccharomyces cerevisiae var. boulardii KULLANILARAK ÜRETİLEN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
8 Fonksiyonel Gıdalar PhD Student Gizem ŞAHİN SİYAH SARIMSAĞIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
9 Fonksiyonel Gıdalar Master Student Buse Bakır Fonksiyonel Besin Tarçının Kan Şekeri Kontrolüne Etkisi
10 Fonksiyonel Gıdalar Research Assist. Emine Kurtbeyoğlu KARABUĞDAYIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
11 Fonksiyonel Gıdalar Research Assist. Emine Kurtbeyoğlu ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
12 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yeni Eğilimler Dr. Halime Alp ET ENDÜSTRİSİNDE ULTRASONİK SES DALGALARININ KULLANIMI
13 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yeni Eğilimler Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen BİTKİSEL YAĞ ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER
14 Gıda Güvencesi Ve Güvenliği N/A MUSA ÖZDİNÇ GIDA ÜRÜNLERİNDE AKRİLAMİD OLUŞUMU VE GÜVENLİĞİ
15 Gıda Güvencesi Ve Güvenliği Assoc. Prof. Dr. DEMET KOCATEPE MİDYE TAVANIN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
16 Geleneksel Gıdalar Assist. Prof. Dr. serpil yalım kaya GELENEKSEL TESPİH (Styrax officinalis) ÇİÇEĞİ REÇELİ
17 Geleneksel Gıdalar Research Assist. Sabire Yerlikaya Konya Düğün Pilavı
18 Geleneksel Gıdalar Research Assist. Sabire Yerlikaya Sütlü Kabak Ucu
19 Geleneksel Gıdalar Master Student Büşra Zeynep Kuş PASTIRMA ÜRETİMİNDE ET KALİTESİNİN ÖNEMİ
20 Geleneksel Gıdalar Research Assist. Ahmet DURSUN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM KUŞBURNU MEYVESİ MARMELATLARINDA UÇUCU BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
21 Geleneksel Gıdalar Research Assist. Sabire Yerlikaya Konya Sac Böreği
22 Gıda Ambalajlama Master Student ERTUĞRUL KONUŞ FARKLI AMBALAJLARDA MAYALANAN YOĞURTLARIN ÖZELLİKLERİ
23 Gıda Ambalajlama Master Student Mine Karabulut Bazı Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
24 Gıda Ambalajlama Research Assist. Deniz Turan A NEW POLYURETHANE BASED PACKAGING FILM FOR FRESH PRODUCES: RESPONSE OF GAS PERMEABILITIES TO TEMPERATURE
25 Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü Research Assist. İsmail NANELİ Bazı İthal Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Elde Edilen Unların Fizikokimyasal ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
26 Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü Research Assist. İsmail NANELİ Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Reolojik Özelliklerinin Saptanması
27 Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü Research Assist. irfan keskin DOĞAL VE MEKANİK YÖNTEMLERLE KURUTULARAK FARKLI ŞEKİLLERDE PAKETLENEN HAMSİ (Engraulis encrasicolus L., 1758) BALIKLARINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
28 Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü Research Assist. İsmail NANELİ Sivas’ta Üretimi Gerçekleştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Düşme Sayısı ve Ekstensograf Özelliklerinin Belirlenmesi

 

  TARIM 26.10.2017  
1 Bitki Koruma Dr. Tülin KILIÇ TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)’NIN EGE BÖLGESİ DOMATES ÜRETIM ALANLARINDAKİ YAYILIŞI
2 Bitki Koruma Dr. Fatma Özsemerci ÇAY VE KİVİ BAHÇELERİNDE RICANIA SP. (HEMIPTERA: RICANIIDAE)’YA KARŞI KİTLE HALİNDE TUZAKLA YAKALAMA ÇALIŞMALARI
3 Bitki Koruma Research Assist. SEÇİL EKER ORDU İLİ’NDE URTİCA TÜRLERİNİN KLOROPLAST DNA trnL-F GEN BÖLGELERİNİ KULLANARAK GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
4 Bitki Koruma Master Student YUNUS EMRE ALTUNÇ SIKLAMEN (PRIMULACEAE) YUMRU EKSTRAKTININ Tetranychus urticae KOCH (TROMBIDIFORMES: TETRANYCHIDAE) YUMURTA AÇILIMINA ETKİSİ
5 Bitki Koruma Research Assist. METE SOYSAL Polypodium vulgare (POLYPODIACEAE) ve Sambucus nigra (ADOXACEAE) YAPRAK EKSTRAKTLARININ Tetranychus urticae (TROMBIDIFORMES: TETRANYCHIDAE) YUMURTALARINA KARŞI OVİSİDAL ETKİLERİ
6 Bitki Koruma Assist. Prof. Dr. AYŞE YEŞİLAYER TOKAT’TA YENİ KAYIT Sancassania sp. (ACARI: ASTIGMATA: ACARIDAE)
7 Bitki Koruma Assist. Prof. Dr. AYŞE YEŞİLAYER ENTOMOPATOJEN AJANLAR
8 Bitki Koruma Dr. Adem Özarslandan NEVŞEHİR İLİ PATATES EKİLİŞ ALANLARINDA KİST NEMATODU Globodera rostochiensis Wollenweber (TYLENCHİDA: HETERODERİDAE)’İN BELİRLENMESİ
9 Bitki Koruma PhD Student Gamze ERDURMUŞ DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİNDE (Alternaria alternata) AZOXYSTROBİN VE MANCOZEBE KARŞI DİRENCİN BELİRLENMESİ
10 Bitki Koruma Dr. Efkan AKÇALI DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE KİVİ ALANLARINDA BOTRYOSPHAERİA HASTALIĞI (Botryosphaeria dothidea)’NIN BELİRLENMESİ VE PATOJENİSİTESİ
11 Bitki Koruma PhD Student Mümine ÖZARSLANDAN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BADEM AĞAÇLARINDA BOTRYOSPHAERİA HASTALIĞI (Botryosphaeria dothidea)’NIN BELİRLENMESİ VE PATOJENİSİTESİ
12 Bitki Koruma PhD Student Pınar ARIDICI KARA SİRKE SİNEKLERİ (Drosophilidae: Diptera) ÜZERİNDE ZİRAY’IN CEZBEDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
13 Bitki Koruma Research Assist. BAHADIR ŞİN ÇETİ [Prosopis farcta (Banks & Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
14 Bitki Koruma Dr. Adem ÖZARSLANDAN Biber yetiştiriciliğinde kök ur nematodları(Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae)’ na karşı toprak dezenfeksiyon uygulaması
15 Bitki Koruma Dr. Refik Bozbuga STATUS AND CONTROL OF SUGARBEET CYST NEMATODE Heterodera schachtii) ON CABBAGE IN NİĞDE
16 Bitki Koruma PhD Student selçuk ulusoy EFFECT OF ACETAMHIBRID ON ESTERASE ENZYME ACTIVITIES OF Aphis gossypii (Glover)(hemiptera:Aphididae) POPULATIONS DAMAGING ON COTTON IN TURKEY
17 Bitki Koruma PhD Student selçuk ulusoy RELATIONSHIPS WITHIN MAJOR ECONOMIC PEST APHIDS BASED ON MITOCHONDRIAL DNA SEQUENCES IN TURKEY
18 Bitki Koruma PhD Student selçuk ulusoy THE ROLE OF NEONICOTINOID INSECTICIDES APPLICATIONS IN FARMING
19 Bitki Koruma Dr. Münevver Kodan ELMA BAHÇELERİNDE KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİSİ
20 Bitki Koruma Dr. Ayşe ÖZDEM AFYONKARAHİSAR İLİ KİRAZ BAHÇELERİNDE ZARARLI YAPRAKBÜKEN [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’İN DOĞAL DÜŞMANLARININ BELİRLENMESİ
21 Bitki Koruma PhD Student Duygu Demiröz PORTAKAL KABUĞU EKSTRAKTININ ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
22 Bitki Koruma Assist. Prof. Dr. AYŞE YEŞİLAYER İKİ FARKLI FASULYE ÇEŞİDİNDE ZARARLI APHIS FABAE (APHIDIDAE; HOMOPTERA) MÜCADELE
23 Bitki Koruma PhD Student Duygu Demiröz ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)]’NİN NEONİKOTİNOİDLİ VE SENTETİK PİRETROİDLİ İNSEKTİSİTLERE DİRENÇ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
24 Bitki Koruma Dr. Vildan BOZKURT BİTKİSEL ÜRETİMDE ZARARLILARLA MÜCADELEDE BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ
25 Bitki Koruma Assist. Prof. Dr. Fırat Pala DİYARBAKIR'DA MISIR ÇİFTÇİLERİ İLE ANKET YAPARAK MEVCUT YABANCI OT KONTROLÜNÜN BELİRLENMESİ
26 Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği Post doc Gülcan Türkoğlu Süt sığırcılığında hayvanla çalışmada alet ekipman ve barınak özeliklerinin iş güvenliği açısından değerlendirilmesi
27 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı Dr. Tugay AYAŞAN Türkiye’deki Hayvancılığın Genel Durumu
28 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı Dr. Hatice HIZLI ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ VE TÜRKİYE HAYVANCILIĞINDA ÖNEMİ
29 Yemler ve Hayvan Besleme Assoc. Prof. Dr. Uğur Serbester RUMİNANT BESLEMEDE YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ VE METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ: OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
30 Yemler ve Hayvan Besleme Dr. Tugay AYAŞAN Arpa Silajı ve Hayvan Beslemede Kullanımı
31 Yemler ve Hayvan Besleme N/A Şerife ERGÜL Bazı Ayçiçeği Hatlarının Besleme Değerinin In Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanılarak Tespiti
32 Yemler ve Hayvan Besleme Dr. Tugay AYAŞAN İn Vitro Metod ve Gaz Üretim Tekniği Kullanarak Soya Çeşitlerinin Besin Değerinin Tespiti
33 Yemler ve Hayvan Besleme Dr. Tugay AYAŞAN İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Kinoa’nın Kullanılması
34 Yemler ve Hayvan Besleme Prof. Dr. Ayhan CEYHAN ENTANSIF YETIŞTIRICILIK SISTEMINDE SÜT KEÇILERININ BESLENMESI
35 Yemler ve Hayvan Besleme Assoc. Prof. Dr. Uğur Serbester SÜT İNEKLERİNDE PREPARTUM DÖNEMDE RASYONDA OMEGA-3 YAĞ KAYNAĞI KULLANILMASININ PERİPARTUM PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ
36 Yemler ve Hayvan Besleme Assoc. Prof. Dr. Arda Yıldırım Erken Dönem Beslemesinde Rasyona Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Kök Ekstrakt İlavesinin Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri
37 Yemler ve Hayvan Besleme Assoc. Prof. Dr. Arda Yıldırım Erken Dönem Beslemesinde İçme suyuna Probiyotik Kaynağı Olarak Yoğurt İlavesinin Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi
38 Yemler ve Hayvan Besleme PhD Student Tuğba Demir TANENLER; FARMAKOLOJİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
39 Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları Assist. Prof. Dr. Orhan Mete Kılıç ORTA KARADENİZİN AKDENİZ DESENİ: AŞAĞI KELKİT HAVZASI
40 Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları Dr. Aysel Kekillioğlu TARİHSEL BİYOCOĞRAFİK SÜREÇTE ANADOLU ENDEMİZMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
41 Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri Research Assist. Muhammed TAŞOVA SICAKLIK KONTROLLÜ MİKRODALGA KURUTUCULARIN KURUTMA İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ
42 Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri Research Assist. Muhammed TAŞOVA FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİ İLE KURUTULAN KUŞBURNU MEYVESİNİN C VİTAMİNİ DEĞERİNDE OLUŞAN FARKLILIKLARIN DEĞERERLENDİRİLMESİ
43 Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri Prof. Dr. Ebubekir Altuntas GALİLEO, NEMBO VE VASCO ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK KARAKTERİSTİKLERİ
44 Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri Master Student Onur Yavuz MEYVE VE SEBZELERDE HASAT SONRASI KALİTENİN KORUNMASI İÇİN SICAK UYGULAMALARI
45 Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri Master Student Türkay Arslan MEYVE VE SEBZELERDE KALİTENİN KORUNMASI İÇİN HASAT SONRASI IŞIK UYGULAMALARI

 

  GIDA 27.10.2017  
1 Nanoteknoloji ve Gıda Uygulamaları Prof. Dr. GÜLÜM ŞUMNU ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİNİN HİDROKSİPROPİL METİLSELÜLOZ (HPMC)/ POLİETİLENOKSİT (PEO) KARIŞIMI NANOLİFLERİN MORFOLOJİSİNE ETKİLERİ
2 Gıda Kimyası PhD Student CEYDA DADALI SUMAĞIN UÇUCU BİLEŞENLERİ
3 Gıda Kimyası PhD Student CEYDA DADALI UÇUCU BİLEŞEN ANALİZİNDE SPME KULLANIMI VE EKSTRAKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4 Gıda Kimyası Master Student Tuğba DEMİR MEDİKAL BAZI BİTKİLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
5 Gıda Kimyası Research Assist. DİLEK ÖZKAN ‘CAMAROSA’ ve ‘OSMANLI’ ÇİLEK TÜRLERİNDE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ/ IDENTIFICATION of VOLATILE COMPOUNDS (VCs) of ‘CAMAROSA’ and ‘OSMANLI’ STRAWBERRY VARIETIES
6 Gıda Kimyası Master Student RAMAZAN KEKİL SEMİZOTUNUN (PORTULACA OLERACEA L) BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
7 Gıda Üretim Teknolojileri Assist. Prof. Dr. serpil yalım kaya KEÇİBOYNUZU MEYVE ÖZÜTÜNÜN ŞEKER BİLEŞİMİ VE DERİŞİMİNE ÖZÜTLEME KOŞULLARININ ETKİSİ
8 Gıda Üretim Teknolojileri Assist. Prof. Dr. serpil yalım kaya YAĞ İKAMESİ OLARAK PEYNİRALTI SUYU TOZU KULLANIMININ POĞAÇANIN YUMUŞAKLIĞINA ETKİSİ
9 Gıda Üretim Teknolojileri PhD Student Yeliz Tekgül IDENTIFICATION OF VOLATILE COMPOUNDS OF FREEZE DRIED LEMON (CITRUS LEMON) PEEL
10 Gıda Üretim Teknolojileri Research Assist. Fuat Gökbel DERİN YAĞDA KIZARTILMIŞ ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris saccharifera) CİPSİNİN ÜRETİM OPTİMİZASYONUN VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
11 Gıda Üretim Teknolojileri Assoc. Prof. Dr. DEMET KOCATEPE FARKLI KIZARTMA METOTLARININ MİDYE TAVANIN RENK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
12 Gıda Üretim Teknolojileri Research Assist. Merve Arıbaş GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK GIDA ÜRETİMİ
13 Gıda Üretim Teknolojileri Assoc. Prof. Dr. Elvan Ocak PEYNİRALTI SUYUYLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FERMENTE SÜT İÇECEĞİ ÜRETİMİ
14 Gıda Üretim Teknolojileri Research Assist. Ali Samet Babaoğlu TÜRKİYE’DE TİCARİ OLARAK SATIŞA SUNULAN ET VE TAVUK BULYONLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
15 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Research Assist. Merve Arıbaş HUBUBAT VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ KAYNAKLI ALERJİLER
16 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Prof. Dr. Mustafa Karhan IMPACT OF CAROB EXTRACT SUPPLEMENTATION ON CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF YOGURT AND ICE CREAM
17 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Research Assist. ALİ CİNGÖZ TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN GIDA SANAYİNDE KULLANIMI
18 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Dr. Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR UÇUCU ESANSİYEL YAĞLARIN ENKAPSÜLASYONU
19 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Research Assist. Huriye Gözde CEYLAN THE EFFECT OF GROUND PEA AND pH ON EMULSION CHARACTERISTICS OF BEEF
20 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Research Assist. Emre TURAN SIĞIR KÖFTELERİNİN RENK STABİLİTESİ ÜZERİNE LİYOFİLİZE KARADUT (Morus nigra L.) SU EKSTRAKTININ ETKİSİ
21 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Research Assist. Emre TURAN EFFECT OF LYOPHİLİZED BLACK MULBERRY (Morus nigra L.) WATER EXTRACT ON MİCROBİAL QUALİTY OF BEEF PATTİES
22 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Assist. Prof. Dr. Atilla Şimşek KIRŞEHİR-KAMAN BÖLGESİN’DEN ELDE EDİLEN BAZI ÜSTÜN ÖZELLİKLİ CEVİZ GENOTİPLERİN TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİKLERİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ
23 GIDA Master Student Ayşe Mine SARIDAĞ ANALYSIS OF PEPTIDE CONTENT OF GOAT, SHEEP AND COW CHEESES
24 Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar Assist. Prof. Dr. Atilla Şimşek FARKLI EKSTRAKSİYON KOŞULLARININ TÜRK FINDIK ÇEŞİTLERİNİN TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
25 Enzimler ve Gıdalardaki Uygulamaları Master Student MERVE AL TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN DONDURMA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
26 GIDA Research Assist. ALİ CİNGÖZ KONYA İL MERKEZİNDE AİLELERİN BAL ve BAL ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

 

  TARIM 27.10.2017  
1 Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Soğanın Mikroelement İçeriği Üzerine Etkileri
2 Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri Prof. Dr. Sevgi Çalışkan Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Soğanın Mikroelement İçeriği Üzerine
3 Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği Research Assist. Mert Acar Toprak İşleme Sistemlerinin Killi Bir Toprağın Yüzey Horizonunda Bazı Kimyasal Özelliklerin Dağılımına Etkileri
4 Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi Dr. cennet yaman AROMATİK BİTKİLERİN UÇUCU YAĞ VE BİLEŞENLERİNİN BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ALLELOPATİK ETKİSİ
5 Bitki Yetiştirme ve Islahı Research Assist. Musa TÜRKMEN AGRICULTURAL PROPERTIES and ONTOGENETİC VARIABILITY of Salvia cassia Samuelss. ex. Rech. Fil./Salvia cassia Samuelss. ex. Rech. Fil.’da ONTOGENETİK VARYABİLİTE ve TARIMSAL ÖZELLİKLERİ
6 Bitki Yetiştirme ve Islahı Research Assist. İsmail NANELİ Ülkemizde Gluten Enteropatisi ve Buğdaylardaki Lmw Gs Arasındaki İlişki
7 Bitki Yetiştirme ve Islahı Dr. ERDOĞAN EKŞİOĞLU TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ VE DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMA
8 Biyometri ve Genetik Dr. Hatice HIZLI ÇAPRAZ VE BİR FAKTÖRÜ İÇ-İÇE SINIFLANMIŞ TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANI İLE BÖLÜNMÜŞ PARSELLER DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
9 Biyometri ve Genetik Dr. Hatice HIZLI ÇAPRAZ VE İKİ FAKTÖRÜ İÇ-İÇE SINIFLANMIŞ TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNDE İNCELENMESİ
10 Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi Research Assist. Musa TÜRKMEN ESSENTIAL OIL CONTENTS and COMPONENTS of Teucrium polium L. 7Teucrium polium L. BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ MİKTAR VE BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
11 Su Ürünleri Assoc. Prof. Dr. Demet Kocatepe Öztürk COMPARASION STUDY OF AMINOACID COMPOSITION BETWEEN WILD AND FARMED LAND SNAILS (Cornu aspersum Müller, 1774)
12 Su Ürünleri Research Assist. İrfan KESKİN BUZDOLABI KOŞULLARINDA (4°C) DEPOLANAN DUMANLANMIŞ LEVREK (Dicentrarchus labrax, Linaeus, 1758) MARİNATININ RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ
13 Su Ürünleri Research Assist. irfan keskin BUZDOLABI KOŞULLARINDA MUHAFAZA EDİLEN LEVREK (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) MARİNATININ BESİN İÇERİĞİ VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
14 Su Ürünleri Assoc. Prof. Dr. Nihat Yeşilayer Türkiye Sularına Yerleşen Mavi Yengecin (Callinectes sapidus) Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
15 Su Ürünleri Assoc. Prof. Dr. Nihat Yeşilayer The Importance of Coloring in Fishes from the Ecological and Aquaculture
16 Su Ürünleri PhD Student TUĞBA DEMİR Çobanoğlu Göleti (Kozcağız - Bartın)’nin Su Kalitesinin İncelenmesi
17 Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri Assoc. Prof. Dr. Harun Kaman ÜRETİCİ KOŞULLARINDA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ
18 Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri Assoc. Prof. Dr. Harun Kaman Kaman BİTKİ KÖK BÖLGESİNDEKİ SU İÇERİĞİNİN İZLENMESİNİN ÖNEMİ
19 TARIM Research Assist. İsmail Naneli Tokat-Zile Koşullarında Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi
20 TARIM Research Assist. İsmail NANELİ Samsun-Havza Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi
21 TARIM Master Student Ramazan İlhan AYTEKİN Potasyumun Patatesin (Solanum tuberosum L.) Yumru Kalitesi Üzerine Etkileri
22 Tarım Makineleri ve İnovasyon Master Student Bülent Özgenlik SİVAS İLİNDE ASPİR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAK ve BİTKİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
23 Tarım Makineleri ve İnovasyon Dr. Arzu Aydar BAĞLARDA İLAÇ UYGULAMALARINA BAĞLI KALINTI DURUMU
24 Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları Research Assist. Muhammed TAŞOVA TÜRKİYE 'NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR
25 Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları Research Assist. Muhammed TAŞOVA Tokat - Erbaa İlçesindeki Hayvanlara Ait Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
26 Tarımsal Biyoteknoloji Dr. Refik Bozbuga USING RIBOSOMAL DNA SEQUENCES FOR MOLECULAR PHYLOGENETICS OF POTATO NEMATODES IN TURKEY
27 Tarımsal Biyoteknoloji Dr. Refik Bozbuga MOLECULAR PHYLOGENETICS OF MELOIDOGYNE SPECIES USING ORTHOLOGOUS GENES
28 Tarımsal Biyoteknoloji Dr. Koray KIRIKÇI PROLAKTİN GEN POLİMORFİZMİ VE MANDIRA KOYUNLARIN SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
29 Tarımsal Örgütlenme ve Destekler Assist. Prof. Dr. Songüll AKIN DİYARBAKIR DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ VE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÖZELİNDE HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAKKINDA ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
30 Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri Dr. Hatice HIZLI BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ET ÜRETİMİ ARTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
31 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması Prof. Dr. Hakan Mete Doğan NİKSAR OVASININ TARIMSAL AMAÇLI TEMEL VERİ TABANLARININ HAZIRLANMASI