Targid

Kabul Edilen Bildiriler

Gıda Ambalajlama

AKILLI AMBALAJLA PAKETLENMİŞ BALIK ETİNİN TAZELİĞİ ÜZERİNE MUHAFAZA SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ayhan Duran Aysun Yücetepe Beraat Özçelik

EVALUATION OF THE EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON FOOD ANTIOXIDANTS: A REVIEW

Atiye Değirmenci ,Gülsüm Merve Turkut Mehtap Er* Oktay Yıldız

FARKLI AMBALAJLARDA MAYALANAN YOĞURTLARIN ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Özlem TURGAY Ertuğrul KONUŞ

Bazı Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Mine Karabulut Esma Eser H. İbrahim Ekiz Aylin Altan

Bazı Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Mine Karabulut Esma Eser H. İbrahim Ekiz Aylin Altan

A NEW POLYURETHANE BASED PACKAGING FILM FOR FRESH PRODUCES: RESPONSE OF GAS PERMEABILITIES TO TEMPERATURE

Deniz Turan Gürbüz Güneş

PERFORMANCE OF A NEW POLYURETHANE BASED PACKAGING FILM ON MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF FRESH-CUT APPLES

Deniz Turan Melih Onur Kaya Didem Çalışkan Gürbüz Güneş

Bitki Koruma

POLYPODİUM VULGARE L. (POLYPODİACEAE) VE SAMBUCUS NİGRA L. (ADOXACEAE)’NİN YAPRAK EKSTRAKTLARININ TETRANYCHUS URTİCAE KOCH (PROSTİGMATA: TETRANYCHİDAE) YUMURTALARI ÜZERİNE OVİSİDAL ETKİLERİ

Rana Akyazı Mete Soysal Yunus Emre Altunç

ORDU İLİ’NDE URTİCA TÜRLERİNİN KLOROPLAST DNA trnL-F GEN BÖLGELERİNİ KULLANARAK GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

ONUR KOLÖREN SEÇİL EKER

Polyphagotarsonemus latus (TROMBIDIFORMES: TARSONEMIDAE)’ UN İKİ FARKLI BİBER (Capsicum annuum) KÜLTİVARINDA POPÜLASYON GELİŞİMİ //// POPULATION DEVELOPMENT OF Polyphagotarsonemus latus (TROMBIDIFORMES: TARSONEMIDAE) ON TWO PEPPER (Capsicum a

Rana AKYAZI Yunus Emre ALTUNÇ

TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)’NIN EGE BÖLGESİ DOMATES ÜRETIM ALANLARINDAKİ YAYILIŞI

Tülin Kılıç Duygu Uysal Bilgin Güven Birol Mıhçı Ekrem Kaya

DİYARBAKIR'DA MISIR ÇİFTÇİLERİ İLE ANKET YAPARAK MEVCUT YABANCI OT KONTROLÜNÜN BELİRLENMESİ

Fırat Pala Hüsrev Mennan

BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ Patates güvesi [Phthorimaea operculella ZELLER (LEP.: GELECHİİDAE)]’NE İNSEKTİSİT ETKİLERİ

Pervin Erdoğan Errol Hassan

TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)’NIN EGE BÖLGESİ DOMATES ÜRETIM ALANLARINDAKİ YAYILIŞI

Tülin Kılıç Duygu Uysal Bilgin Güven Birol Mıhçı Ekrem Kaya

ÇAY VE KİVİ BAHÇELERİNDE RICANIA SP. (HEMIPTERA: RICANIIDAE)’YA KARŞI KİTLE HALİNDE TUZAKLA YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Fatma Özsemerci Tülin Kılıç Seher Tanyolaç Ümran Akkan Neşe Keskin M.Fatih Tolga Temel Göktürk Reyhan Sekban Kamuran Aygün Emine Yüksel Şemsi Karadeniz Sonay Bilgili Engin Balta4

SIKLAMEN (PRIMULACEAE) YUMRU EKSTRAKTININ Tetranychus urticae KOCH (TROMBIDIFORMES: TETRANYCHIDAE) YUMURTA AÇILIMINA ETKİSİ

RANA AKYAZI YUNUS EMRE ALTUNÇ

ORDU İLİNDE YETİŞTİRİLEN SEBZELERDE BELİRLENEN BİTKİ ZARARLISI AKAR TÜRLERİ (ACARINA: TROMBIDIFORMES)

METE SOYSAL RANA AKYAZI

Polypodium vulgare (POLYPODIACEAE) ve Sambucus nigra (ADOXACEAE) YAPRAK EKSTRAKTLARININ Tetranychus urticae (TROMBIDIFORMES: TETRANYCHIDAE) YUMURTALARINA KARŞI OVİSİDAL ETKİLERİ

RANA AKYAZI METE SOYSAL YUNUS EMRE ALTUNÇ

BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN İKİ NOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) (Acarina: Tetranychidae) ÜZERİNE ETKİSİ

Sevim Atmaca Serap Akdemir

TOKAT İLİNDE KİRAZ ÜRETİCİLERİNİN PESTİSİT KULLANIMINA YÖNELİK BİLİNÇ DÜZEYLERİ

Gülistan Erdal Hilmi Erdal Yusuf Yanar Dürdane Yanar

Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera:Aleyrodidae)’nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek Serangium parcesetosum Sıcard (Coleoptera: Coccinellidae)'un Kullanılabilme İmkânlarının Araştırılması

Ferda Yarpuzlu Mehmet Karacaoğlu Doğancan Kahya S. Emre Görür Bülent Altan Abdurrahman Yiğit

TOKAT’TA YENİ KAYIT Sancassania sp. (ACARI: ASTIGMATA: ACARIDAE)

Ayse Yeşilayer İlker Kepenekçi Ayşegül Akın Hande Nur Aslan

ENTOMOPATOJEN AJANLAR

Ayse Yeşilayer , İlker Kepenekçi

DİYARBAKIR İLİ MERCİMEK TARLALARINDA UYGULANAN YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Fırat Pala Hüsrev Mennan

Nevşehir İli patates ekiliş alanlarında Kist nematodu Globodera rostochiensis Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae)’in belirlenmesi

Adem Özarslandan Refik Bozbuga Dilek Dinçer Mustafa İmren İbrahim Halil Elekcioğlu

NEVŞEHİR İLİ PATATES EKİLİŞ ALANLARINDA KİST NEMATODU Globodera rostochiensis Wollenweber (TYLENCHİDA: HETERODERİDAE)’İN BELİRLENMESİ

Adem Özarslandan Refik Bozbuga Dilek Dinçer Mustafa İmren İbrahim Halil Elekcioğlu

Cheilomenes propinqua (Mulsant)(Coleoptera: Coccinellidae)’nın Myzus persicae (Sulz.) üzerinde laboratuvar şartlarında bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi

Mehmet Karacaoğlu Ferda Yarpuzlu Doğancan Kahya Nazife Temel Mustafa Tüfekli Nedim Uygun

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİNDE (Alternaria alternata) AZOXYSTROBİN VE MANCOZEBE KARŞI DİRENCİN BELİRLENMESİ

Gamze ERDURMUŞ Abdullah YILMAZ Duygu DEMİRÖZ

Lavanta Metanol Ekstraktının Bitki Patojeni Fungusların Kontrolünde Kullanımı

Çiğdem ÖZYİĞİT Yusuf YANAR Yakup Budak Oğuz Özbek

FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Meryem Kekeç İzzet Kadıoğlu Bahadır Şin Gamze Altuntaş, Tuğba Kazankıran

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE KİVİ ALANLARINDA BOTRYOSPHAERİA HASTALIĞI (Botryosphaeria dothidea)’NIN BELİRLENMESİ VE PATOJENİSİTESİ

Efkan Akçalı Serap Toker DEMİRAY Mümine Özarslandan

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ANTEPFISTIĞINDA SALKIM VE SÜRGÜN YANIKLIK HASTALIĞININ (Botryosphaeria dothidea) BELİRLENMESİ

Serap Toker Demiray Efkan Akçalı Mümine Özarslandan

BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Tuğba Kazankıran , İzzet Kadıoğlu Bahadır Şin Meryem Kekeç Gamze Altuntaş

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BADEM AĞAÇLARINDA BOTRYOSPHAERİA HASTALIĞI (Botryosphaeria dothidea)’NIN BELİRLENMESİ VE PATOJENİSİTESİ

Mümine Özarslandan Serap Toker Demiray Efkan Akçalı

SİRKE SİNEKLERİ (Drosophilidae: Diptera) ÜZERİNDE ZİRAY’IN CEZBEDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Pınar Arıdıcı Kara Gülay Kaçar M. Rifat Ulusoy

BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Gamze Altuntaş İzzet Kadıoğlu Bahadır Şin Tuğba Kazankıran Meryem Kekeç

ÇETİ [Prosopis farcta (Banks & Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Bahadır ŞİN İzzet KADIOĞLU Gamze ALTUNTAŞ Meryem KEKEÇ Tuğba KAZANKIRAN

DO INPUT PREDICTORS MATTER FOR SPECIES DISTRIBUTION MODELING IN THE ERA OF BIG DATA?

Shahid Farooq Izzet Kadioglu Cumali Ozaslan

Biber yetiştiriciliğinde kök ur nematodları(Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae)’ na karşı toprak dezenfeksiyon uygulaması

Adem Özarslandan Refik Bozbuga

DİYARBAKIR İLİ BUĞDAY ÇİFTÇİLERİ İLE ANKET YAPARAK YABANCI OT KONTROLÜNDE MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fırat PALA Prof. Dr. Hüsrev MENNAN

ORTA ANADOLUDA SÜNE [Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)]’NİN POPÜLASYON DİNAMİĞİ

Numan E. Babaroğlu Mümtaz ÖZKAN Avni UĞUR Emre Akci Mehmet Çulcu

STATUS AND CONTROL OF SUGARBEET CYST NEMATODE Heterodera schachtii) ON CABBAGE IN NİĞDE

Halil TOKTAY , Refik BOZBUĞA, Mustafa İMREN

EFFECT OF ACETAMHIBRID ON ESTERASE ENZYME ACTIVITIES OF Aphis gossypii (Glover)(hemiptera:Aphididae) POPULATIONS DAMAGING ON COTTON IN TURKEY

Selçuk ULUSOY

RELATIONSHIPS WITHIN MAJOR ECONOMIC PEST APHIDS BASED ON MITOCHONDRIAL DNA SEQUENCES IN TURKEY

Selçuk ULUSOY Okan ÖZGÜR

THE ROLE OF NEONICOTINOID INSECTICIDES APPLICATIONS IN FARMING

Selçuk ULUSOY

STYRAX OFFİCİNALİS L. YAPRAK ve MEYVE EKSTRAKTLARININ DÖRT FARKLI BİTKİ PATOJENİNE KARŞI FUNGİSİDAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

Hatice Tepebaşı Erkan Özkan Abdurrahman Onaran

YEREL ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN LABORATUVAR ŞARTLARINDA BEZELYE AFİDİ’NE [ACYRTHOSIPHON PISUM (HARRIS) (HEMIPTERA: APHIDIDAE)] KARŞI ETKİSİ

Turgut Atay Ayşegül Akın Işıl Özdemir İlker Kepenekci

ENTOMOPATOJEN FUNGUS BEAUVERIA BASSIANA BALS. (VUILL) İZOLATLARININ GONİOCTENA FORNİCATA (BRÜGGEMAN) (COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE)’YA KARŞI ETKİSİ

Turgut Atay*, Dürdane Yanar, Emine Baysal, Yusuf Yanar

ELMA BAHÇELERİNDE KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİSİ

Münevver Kodan Vildan Bozkurt

KİRAZ BAHÇELERİNDE YAPRAKBÜKEN [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] MÜCADELESİNDE YUMURTA PARAZİTOİDİ Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in SALIMI

Münevver Kodan Vildan Bozkurt Ayşe Özdem Filiz Öntepeli

AFYONKARAHİSAR İLİ KİRAZ BAHÇELERİNDE ZARARLI YAPRAKBÜKEN [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’İN DOĞAL DÜŞMANLARININ BELİRLENMESİ

Ayşe Özdem Vildan Bozkurt Yasemin Güler Mustafa Özdemir

DİYARBAKIR İLİ MERCİMEK TARLALARINDA UYGULANAN YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Fırat Pala Hüsrev Mennan

İnula viscosa L. BİTKİ EKSTRAKTININ BAZI BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLARA KARŞI ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ

Şeyma Bayhan Erkan Özkan Abdurrahman Onaran

PORTAKAL KABUĞU EKSTRAKTININ ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Duygu Demiröz Pelin Aksu Üzeyir Aktuğ

MAYDANOZ (Petroselinum crispum [Mill.])’DA KURUTMANIN PESTİSİT KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Pelin Aksu Nuran Yigit Hasan Engin Güdücü Üzeyir Aktuğ Duygu Demiröz

TÜRKİYE’DE YENİ BİR İSTİLACI KARANTİNA ZARARLISI

Ayse Yeşilayer Onur Yıldırım

İKİ FARKLI FASULYE ÇEŞİDİNDE ZARARLI APHIS FABAE (APHIDIDAE; HOMOPTERA) MÜCADELE

Ayse Yeşilayer Bülent Işık

ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)]’NİN NEONİKOTİNOİDLİ VE SENTETİK PİRETROİDLİ İNSEKTİSİTLERE DİRENÇ DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Duygu Demiröz Abdullah Yılmaz Pelin Aksu Gamze Erdurmuş Üzeyir Aktuğ

Gıda Güvencesi Ve Güvenliği

STRES FAKTÖRLERİNİN ŞARAP ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAYALAR ÜZERİNE ETKİSİ

H. Aybüke KARAOGLAN Nursel DEVELİ IŞIKLI Filiz ÖZÇELİK

YENİ BİR İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ (TLC) VE AFLATOKSİNLERİN AYRIM VE TAYİNİ KULLANIMI

F.Nafi Çoksöyler*, Türkan Karakaş, Rukyete Aydeniz, Berfin Elmas, Cansu Ağan, Can Çoksöyler, Sümeyye Kara

ÇİĞ SÜTTEN YAPILAN BEYAZ PEYNİRDE TİCARİ FAJ PREPARATLARIYLA PATOJEN BAKTERİLERİN KONTROLÜ

Esra UĞUR : Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, *esra.ugur.620@gmail.com Zübeyde ÖNER : Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, zubeydeoner@sdu.edu.tr

GIDA ÜRÜNLERİNDE AKRİLAMİD OLUŞUMU VE GÜVENLİĞİ

MUSA ÖZDİNÇ MEHMET YILMAZ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ

Selin KALKAN Zerrin ERGİNKAYA

MİDYE TAVANIN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Demet Kocatepe Yalçın Kaya İrfan Keskin

FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PİŞİRİLEN KÖFTELERDE HETEROSİKLİK AROMATİK AMİN OLUŞUMUNUN BELİRLENMESİ

Özlem Pelin CAN Ayşegül DEMİR

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM VE GIDA GÜVENCESİ RİSKİ

Aynur Gül Karahan

Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar

A NATURAL ANTIMICROBIAL: ALLYL ISOTHIOCYANATE

Atiye Değirmenci Mehtap Er* Gülsüm Merve Turkut Oktay Yıldız

BIOLOGICALLY ACTIVE PEPTIDES DERIVED FROM VARIOUS FOOD SOURCES: RELEASING METHODS AND PROCESSES

Mehtap Er Hasan Temiz

SOME RESEARCHES ON FOOD ORIGINATED ACE-INHIBITORY AND ANTIOXIDANT PEPTIDES

Mehtap Er* Hasan Temiz Gülsüm Merve Turkut Atiye Değirmenci Oktay Yıldız

KEKİK UÇUCU YAĞI (Origanum vulgare L. subsp. Hirtum) UYGULANMIŞ HAMSİDEKİ (Engraulis encrasicolus L. 1758) ORGANOLEPTİK DEĞİŞİKLİKLER İLE TVBN DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gökay Taşkaya 1*, Demet Kocatepe 2*, Yalçın Kaya 3

MISCIBILITY CRITERIA OF BLENDS OF SODIUM ALGINATE WITH POLY(ETHYLENE GLYCOL) BY VISCOMETRIC ANALYSIS

Nisa Özel Ergün Dilek İmren Koç

GIDA KATKI MADDELERİNİN GUT (BAĞIRSAK) MİKROBİYOTASI ÜZERİNE BİR ROLÜ OLABİLİR Mİ?

MEHMET ÇAVDAR MELİHA ÇAVDAR

THE EFFECT OF GROUND PEA AND pH ON EMULSION CHARACTERISTICS OF BEEF

Şükrü Kurt Huriye Gözde Ceylan

SIĞIR KÖFTELERİNİN RENK STABİLİTESİ ÜZERİNE LİYOFİLİZE KARADUT (Morus nigra L.) SU EKSTRAKTININ ETKİSİ

Emre TURAN Atilla ŞİMŞEK Hüseyin GENÇCELEP

EFFECT OF LYOPHİLİZED BLACK MULBERRY (Morus nigra L.) WATER EXTRACT ON MİCROBİAL QUALİTY OF BEEF PATTİES

Emre TURAN Atilla ŞİMŞEK Hüseyin GENÇCELEP Cüneyt ÇAKIR

EFFECTS OF ALTITUDE ON CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT CAPACITY AND PHENOLIC CONTENT OF FRUIT AND OIL OF HAZELNUT

Sümeyye Şahin Tahsin Tonkaz Merve Nur Oğurlu

REFRACTIVE INDEX AND FTIR STUDY FOR THE SODIUM ALGINATE-BASED BLEND SYSTEM

Nisa Özel Ergün Dilek İmren Koç

Fonksiyonel Gıdalar

A VALUABLE FERMENTED FUNCTIONAL FOOD: BEEBREAD

Atiye Değirmenci Gülsüm Merve Turkut Mehtap Er* Oktay Yıldız

Fonksiyonel Besinler ve Diyabet

Hilal Toklu

EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİNDE DİYET LİF KULLANIMI

EMRE HASTAOĞLU HALİL VURAL

MİKROENKAPSÜLE Saccharomyces cerevisiae var. boulardii KULLANILARAK ÜRETİLEN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Derya ÖZTÜRK Selin KALKAN Büşra Sevgi SELİMOĞLU

SİYAH SARIMSAĞIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Gizem Şahin Buse Bakır

Fonksiyonel Besin Tarçının Kan Şekeri Kontrolüne Etkisi

Buse Bakır Gizem Şahin

Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü

THE USAGE OF QUINOA AND BUCKWHEAT IN DEVELOPING GLUTEN-FREE PRODUCTS

Gülsüm Merve Turkut Atiye Değirmenci Mehtap Er* Hülya Çakmak Şebnem Tavman

EKMEK YAPIMINDA PERMEAT KULLANIMI

Ayhan Duran Mehmet Uğur Güney Aysun Yücetepe Beraat Özçelik

PİYASADAN TEMİN EDİLEN BAZI KRAKER ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yalçın Coşkuner Fuat Gökbel Elif Şule Tahıncı Fatma Acar

AKASYA ZAMKI MİKROENKAPSÜLASYONU İLE ELDE EDİLEN YÜZEY AKTİF MADDELERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Meryem GÖKSEL SARAÇ Mahmut DOĞAN

Bazı İthal Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Elde Edilen Unların Fizikokimyasal ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Naneli İsmail* Yıldız Mehmet Sakin Mehmet Ali

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Reolojik Özelliklerinin Saptanması

Naneli İsmail* Yıldız Mehmet Sakin Mehmet Ali Koyuncu Mehmet

DOĞAL VE MEKANİK YÖNTEMLERLE KURUTULARAK FARKLI ŞEKİLLERDE PAKETLENEN HAMSİ (Engraulis encrasicolus L., 1758) BALIKLARINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

İRFAN KESKİN FATİH YAVUZ BAYRAM KÖSTEKLİ ASİYE EYUBOĞLU M. EMİN ERDEM

Sivas’ta Üretimi Gerçekleştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Düşme Sayısı ve Ekstensograf Özelliklerinin Belirlenmesi

Naneli İsmail* Yıldız Mehmet Sakin Mehmet Ali

Su Ürünleri

Çobanoğlu Göleti (Kozcağız - Bartın)’nin Su Kalitesinin İncelenmesi

Ekrem MUTLU Tuğba DEMİR Aslı KURNAZ

LEVREK (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) BALIĞININ DUMANLAMA VE MARİNASYON İŞLEMİ ESNASINDAKİ RENK DEĞİŞİMİNİN ve BAZI KİMYASAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

İRFAN KESKİN ASİYE EYUBOĞLU BAYRAM KÖSTEKLİ YALÇIN KAYA

COMPARASION STUDY OF AMINOACID COMPOSITION BETWEEN WILD AND FARMED LAND SNAILS (Cornu aspersum Müller, 1774)

Meryem Yeşim ÇELİK Mehmet Bedrettin DUMAN Merve SARIİPEK Gülşen UZUN GÖREN Dilara KAYA ÖZTÜRK Demet ÖZTÜRK KOCATEPE Sedat KARAYÜCEL

Türkiye Sularına Yerleşen Mavi Yengecin (Callinectes sapidus) Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Nihat Yeşilayer Sercan Yoğurtcu Ekrem Buhan

Organik Balıkçılığın Önemi ve Almus Baraj Gölü Ağ Kafes Sistemlerinde Uygulanabilirliği

Nihat Yeşilayer Melih Yeşilayer Ekrem Buhan Arda Yıldırım

The Importance of Coloring in Fishes from the Ecological and Aquaculture

Nihat Yeşilayer* Gamze Mutlu Ekrem Buhan

Türkiye’de Su Ürünleri Araştırmaları ve Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

Uğur Çoban1, Ekrem Buhan*¹, (corresponding author) Nihat Yeşilayer¹,

MARDİN İLİ MERKEZ İLÇEDEKİ BİREYLERİN BALIK TÜKETİM YAPISI VE TERCİHLERİ

Esra Gürel Hasan Gökhan Doğan Vedat Koçhan Nihat Yeşilayer Ekrem Buhan

AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Esra Gürel Hasan Gökhan Doğan Selçuk Polat Nihat Yeşilayer Ekrem Buhan

BUZDOLABI KOŞULLARINDA (4°C) DEPOLANAN DUMANLANMIŞ LEVREK (Dicentrarchus labrax, Linaeus, 1758) MARİNATININ RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ

İrfan KESKİN Bayram KÖSTEKLİ Asiye EYUBOĞLU Yalçın KAYA

Almus Baraj Gölünde Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığı Et Renginin Fiziksel Yöntem ve Görsel Renk Kartları İle Tespit Edilmesi

Nihat Yeşilayer Ekrem Buhan Arda Yıldırım

Tokat İlinde Bulunan Balıkların İstilacılık, Endemiklik ve IUCN Red List Durumları

Ekrem Buhan* Nihat Yeşilayer Nehir Kaymak Şenol Akın Hakan Mete Doğan

BUZDOLABI KOŞULLARINDA MUHAFAZA EDİLEN LEVREK (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) MARİNATININ BESİN İÇERİĞİ VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ

İRFAN KESKİN ASİYE EYUBOĞLU BAYRAM KÖSTEKLİ YALÇIN KAYA

Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yeni Eğilimler

YENİLİKÇİ PROSES TEKNOLOJİLERİNİN ŞALGAM SUYUNUN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ceren Ateş Gülsün Akdemir Evrendilek Sibel Uzuner

SEBZE TOHUMLARININ YÜZEY DEZENFEKSİYONU İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ATIMLI ELEKTRİK AKIMI

Berna Karataş Gülsün Akdemir Evrendilek Sibel Uzuner

Atımlı UV Işık ve Ag Nanopartikülleri ile Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Yüzeyinde L. monocytogenes’in İnaktivasyonu

Gamze KOÇER Nene Meltem KEKLİK

ET ENDÜSTRİSİNDE ULTRASONİK SES DALGALARININ KULLANIMI

Halime Alp Mustafa Karakaya

BİTKİSEL YAĞ ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER

Aytaç Saygın Gümüşkesen Onur Özdikicierler

Gıda Kimyası

IDENTIFICATION of VOLATILE COMPOUNDS (VCs) of ‘CAMAROSA’ and ‘OSMANLI’ STRAWBERRY VARIETIES

Dilek Özkan1* Kazım Gündüz2 Ahmet Dursun¹ Zehra Güler¹

KAŞAR PEYNİR ÜRETİMİNDE TRANSGLUTAMİNAZ ENZİM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Rabia GEMİCİ Prof. Dr. Zübeyde ÖNER

SUMAĞIN UÇUCU BİLEŞENLERİ

CEYDA DADALI YEŞİM ELMACI

ZEYTİNYAĞLARINDA ÇEŞİT FARKLILIĞINI BELİRLEMEK AMACIYLA TEMEL BİLEŞEN ANALİZİNİN UYGULANMASI

Onur Özdikicierler Aytaç Saygın Gümüşkesen Ayşegül Ermek

MEDİKAL BAZI BİTKİLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Tuğba Demir Özlem Akpınar

ÇOKLU MİKOTOKSİN ANALİZİNDE LC-MS/MS YÖNTEMİNİN METOT VALİDASYONU

Cemalettin Baltacı Zeynep Akşit

SEMİZOTUNUN (PORTULACA OLERACEA L) BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

RAMAZAN KEKİL ÖZLEM TURGAY

DALINDA BEKLETME VE SOĞUK MUHAFAZANIN ‘SATSUMA’, ‘RİZE’ ve ‘FREUMOND’ MANDARİN KABUKLARINDA UÇUCU BİLEŞENLER ÜZERİNE ETKİLERİ

Zehra GÜLER Ahmet DURSUN

Gıda Mikrobiyolojisi

MAVİYEMİŞ MEYVESİNİN (Vaccinium corymbosum L.) ESHERICHIA COLI, STAPHLYOCOCCUS AUREUS VE LISTERIA MONOCYTOGENES BAKTERİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ

Fidan Özge CAN, Sümeyye ŞAHİN, Zekai TARAKÇI, Tahsin TONKAZ

PROBİYOTİK TAŞIYICISI OLARAK MERCİMEK VE MAŞ FASULYESİ FİLİZİ ÜRETİMİ

Kübra Bursa Gökşen Işık Yeşim Okay Ezgi Yeğin Fatih Törnük

SÜT KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ÜZERINE FARKLI KONSANTRASYONLARDAKI NISININ ETKISI

ÖZLEM PELİN CAN EMRE HASTAOĞLU

GIDALARDA LİSTERİA MONOCYTOGENES TAYİNİ İÇİN FARLI METOTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Dinçer Merih Kıvanç

KEKİK UÇUCU YAĞININ (Origanum vulgare L. subsp. Hirtum) BUZDOLABI KOŞULLARINDA SAKLANAN HAMSİNİN (Engraulis encrasicolus L. 1758) MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gökay Taşkaya Doç.Dr. Demet Kocatepe Prof.Dr. Yalçın Kaya

PEYNİR VE YOĞURTTAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS İLE HYALURONİK ASİT ÜRETİMİ

YASEMİN KARASU MERİH KIVANÇ

Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika

TR83 BÖLGESİNDEKİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN PAZAR YAPISININ ANALİZİ

Mehmet Ali AÇIK İslim POLAT Arslan Zafer GÜRLER

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MISIRIN EKONOMİK GELİŞİM SEYRİ

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU Merve BOZDEMİR

SALAMURALIK YAPRAK KONUSUNDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Esen Oruç Aysel Ergün Rüstem Cangi

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN TAVUK ETİ TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hasan Eleroğlu Hüdaverdi Bircan Rahim Arslan

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN YUMURTA TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hasan Eleroğlu Hüdaverdi Bircan Rahim Arslan

KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SORUNLARI; MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

Güngör Karakaş Derya Öztürk

KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SORUNLARI; MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

Güngör Karakaş Derya Öztürk

TARIM

Pazar Artığı Elma ve Patatesin Süt Sığırlarında Kullanılma Olanakları

Mustafa BOĞA, Aykut BURĞUT, Mustafa DUMAN

Toprak İşleme Sistemlerinin Etkilerinin Belirlenmesinde Görsel Değerlendirmenin Önemi

İsmail Çelik Hikmet Günal Mert Acar

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Naneli İsmail* Sakin Mehmet Ali

Samsun-Havza Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Naneli İsmail* Sakin Mehmet Ali

YEŞİL MERCİMEĞİN DÜNYA, TÜRKİYE VE YOZGAT’TAKİ DURUMU

Özge D. Erbaş Köse Zeki MUT

YOZGAT İLİ TARIMSAL POTANSİYELİ

Erdem Gülümser Hanife Mut Uğur Başaran

KIRSAL ALANDA YAŞAYAN KADINLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ ve SORUNLARI: ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ ÖRNEĞİ

Adnan ÇİÇEK Gülistan ERDAL Bekir AYYILDIZ

FINDIK ÜRETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Esen Oruç Tuncay Şahin Güngör Karakaş

FINDIK HASADINDA ÜRETİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ İLİŞKİLERİ (ORDU İLİ İKİZCE İLÇE ÖRNEĞİ)

H.Sibel Gülse Bal Güngör Karakaş Esra Gürel

Potasyumun Patatesin (Solanum tuberosum L.) Yumru Kalitesi Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN Ramazan İlhan AYTEKİN

APHID RESISTANCE IN COTTON FIELDS

Selçuk ULUSOY1*

ORGANİK TARIMDA BİTKİLERİN AZOT KULLANIM ETKİNLİĞİ

İlkay YAVAŞ Hüseyin Nail AKGÜL

ARMUT AĞAÇLARINDA ARMUT PSİLLİDİ (Cacopsylla pyri L. Hemiptera: Psyllidae) MÜCADELESİNDE KAOLİN KULLANIMI

Vildan Bozkurt Avni Uğur

BİTKİSEL ÜRETİMDE ZARARLILARLA MÜCADELEDE BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Vildan Bozkurt Münevver KODAN

Toprak Agregatları Dayanıklılığının İşlemenin Etkisi ile Değişimleri

İsmail Çelik Hikmet Günal Mert Acar Nurullah Acir Zeliha Bereket Barut

Toprak İşleme Sistemlerinin Killi Bir Toprağın Yüzey Horizonunda Bazı Kimyasal Özelliklerin Dağılımına Etkileri

İsmail Çelik Hikmet Günal Mert Acar Nurullah Acir Zeliha Bereket Barut

GIDA

GELENEKSEL NOHUT MAYALI EKMEK ÜRETİMİ

Sultan Acun1*, Fadime Seyrekoğlu2

GIDALARIN AROMA BİLEŞENLERİ VE BELİRLEME YÖNTEMLERİ

Sultan Acun1*, Fadime Seyrekoğlu2

GLUTENSİZ FIRIN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ KATKILAR

Sultan Acun1*, Fadime Seyrekoğlu2

SÜT ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN DOĞAL RENK MADDELERİ

Fadime Seyrekoğlu Sultan Acun

GIDALARIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Fadime Seyrekoğlu Sultan Acun

KIRŞEHİR-KAMAN BÖLGESİN’DEN ELDE EDİLEN BAZI ÜSTÜN ÖZELLİKLİ CEVİZ GENOTİPLERİN TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİKLERİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ

Emre TURAN Ahmet AYGÜN Atilla ŞİMŞEK

KARABUĞDAYIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Emine Kurtbeyoğlu Nurefşan Konyalıgil Tuba Tekin

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Emine Kurtbeyoğlu Nurefşan Konyalıgil Tuba Tekin

FARKLI EKSTRAKSİYON KOŞULLARININ TÜRK FINDIK ÇEŞİTLERİNİN TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Atilla ŞİMŞEK Emre TURAN Muhammet KELEŞ Zümrüt KESLER

TÜRKİYE’DE TİCARİ OLARAK SATIŞA SUNULAN ET VE TAVUK BULYONLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ali Samet BABAOĞLU Kübra ÜNAL Mustafa KARAKAYA

FARKLI KONSANTRASYONLARDA İLAVE EDİLEN PROPOLİSİN DONDURULARAK KURUTULMUŞ SIĞIR ETİ SUYU TOZUNUN ODA SICAKLIĞINDA DEPOLAMA SÜRECİNDE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE OKSİDATİF/MİKROBİYAL STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Sabire Yerlikaya Cemalettin Sarıçoban

UÇUCU ESANSİYEL YAĞLARIN ENKAPSÜLASYONU

D. Keriman Arserim Uçar Figen Korel

PEYNİRALTI SUYUYLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FERMENTE SÜT İÇECEĞİ ÜRETİMİ

Şule Nur Saçkesen Elvan Ocak

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN GIDA SANAYİNDE KULLANIMI

Ali Cingöz Tuğba Demir

COMPARISON OF LIGHT-INDUCED LIPID-STABILITY OF HAZELNUT OIL WITH CONVENTIONAL AND HIGH-OLEIC VEGETABLE OILS

Sümeyye Şahin Katharina Domitila Petersen Jan Fritsche

HUBUBAT VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ KAYNAKLI ALERJİLER

Merve ARIBAŞ Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK GIDA ÜRETİMİ

Merve ARIBAŞ Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

FARKLI KIZARTMA METOTLARININ MİDYE TAVANIN RENK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yalçın Kaya İrfan Keskin Demet Kocatepe

İZMİR VE ÇEVRESİNDEN TEMİN EDİLEN GLUTENSİZ GIDALARDA GLUTEN KONTAMİNASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

İrem Ekmekci Ezgi Yağmur Aynur Zeyrek Gözde Türköz Bakırcı

Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Oluşumu Üzerinde Etkisi

Yağmur Nil DEMİREL Mürüvvet DÜZ Zeki GÜRLER

KONYA İL MERKEZİNDE AİLELERİN BAL ve BAL ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ALİ CİNGÖZ

ANALYSIS OF PEPTIDE CONTENT OF GOAT, SHEEP AND COW CHEESES

AYŞE MİNE SARIDAĞ ZÜBEYDE ÖNER

Nanoteknoloji ve Gıda Uygulamaları

ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİNİN HİDROKSİPROPİL METİLSELÜLOZ (HPMC)/ POLİETİLENOKSİT (PEO) KARIŞIMI NANOLİFLERİN MORFOLOJİSİNE ETKİLERİ

Ayça Aydoğdu Gülüm Şumnu Serpil Şahin

POLYGONUM COGNATUM Meissn. VE FUNGUSLU ORTAMDA FARKLI BOYUTLARDA SENTEZLENEN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN (AgNP) ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Nevcihan Gürsoy Sezai Elagöz Evren Gölge Ahmet Bulut Tuğba Demir

Proses Simülasyonu ve Optimizasyonu

TURUNÇGİL ATIKLARINDAN GERİ KAZANIMIN SÜREÇ SİMÜLASYONU VE EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMELERİ

Ali Coşkun DALGIÇ

Tarımsal Örgütlenme ve Destekler

DİYARBAKIR DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ VE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÖZELİNDE HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAKKINDA ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Songül Akın Abdurrahman Kara Muhittin Tutkun

Yemler ve Hayvan Besleme

RUMİNANT BESLEMEDE YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ VE METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ: OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Uğur Serbester

Arpa Silajı ve Hayvan Beslemede Kullanımı

Tugay Ayaşan Şerife Ergül

Bazı Ayçiçeği Hatlarının Besleme Değerinin In Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanılarak Tespiti

Şerife Ergül, Tugay Ayaşan, Abdullah Çil, İsmail Ülger, Ayşe Nuran Çil, Vakas Şahin, Hacer Burun

İn Vitro Metod ve Gaz Üretim Tekniği Kullanarak Soya Çeşitlerinin Besin Değerinin Tespiti

Tugay Ayaşan Mustafa Boğa Cengizhan Mızrak Şerife Ergül Harun Cinli S. Naeim Saber Pınar Çubukcu Ahmet Korhan Şahar

The Importance of Coloring in Fishes from the Ecological and Aquaculture

Nihat Yeşilayer Gamze Mutlu Ekrem Buhan

Buğdaygil ve Baklagil -Buğdaygil Karışımı Meranın Yem Değeri ve Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Süt Kompozisyonuna Etkileri

Numan Kılıçalp1 Mustafa Avcı, Rüştü Hatipoğlu Hatice Hızlı

İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Kinoa’nın Kullanılması

Şevval AYAŞAN Tugay AYAŞAN

ENTANSIF YETIŞTIRICILIK SISTEMINDE SÜT KEÇILERININ BESLENMESI

Ayhan CEYHAN Tugay AYAŞAN

NAR ve ANTEP FISTIĞI KABUKLARININ KOYUN BESLEMEDE KABA YEM ALTERNATİFİ OLARAK KULLANIMI

Sabri Yurtseven Zeliha Kaya Kasım Takım

ETLİK PİLİÇLERDE VE HİNDİLERDE SİNDİRİM SİSTEMİNİN SON BÖLÜMÜNDEKİ FERMENTASYON ÜZERİNE RASYON UNSURLARININ ETKİLERİ

Şenay SARICA Emine BERBEROĞLU

BROYLER DAMIZLIKLARIN BESLENMESİNDE ORGANİK BAĞLI İZ MİNERAL KULLANIMININ KULUÇKALIK YUMURTA KALİTESİNE VE CİVCİVLERİN PERFORMANSLARINA ETKİLERİ

İslim POLAT Murat DURMUŞ Meltem KALKAN TUFAN Hasan Rüştü KUTLU

YÜKSEK ÇEVRE SICAKLIĞININ RUMİNANT HAYVANLARDA MEYDANA GETİRDİĞİ HORMONAL DEĞİŞİMLER

Murat DURMUŞ İslim POLAT Harun CİNLİ Hasan Rüştü KUTLU

SÜT İNEKLERİNDE PREPARTUM DÖNEMDE RASYONDA OMEGA-3 YAĞ KAYNAĞI KULLANILMASININ PERİPARTUM PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Uğur Serbester Ladine Çelik Feraye Esen Gürsel Serap Göncü Kemal Öztabak

Erken Dönem Beslemesinde Rasyona Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Kök Ekstrakt İlavesinin Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri

Arda Yıldırım Hasan Eleroğlu Ayla Sevim Satılmış

Erken Dönem Beslemesinde İçme suyuna Probiyotik Kaynağı Olarak Yoğurt İlavesinin Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi

Arda Yıldırım Hasan Eleroğlu Ayla Sevim Satılmış

TANENLER; FARMAKOLOJİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ

Tuğba Demir Hüseyin Güngör Haki Kara

Biyometri ve Genetik

HOLSTEIN İNEKLERDE LAKTASYON EĞRİSİNİN WOOD MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Gökhan Tamer Kayaalp Melis Çelik Güney Gökhan Gökçe Serap Göncü

ÜZÜM YAPRAĞININ (VİTİS VİNFERA L.) BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Emine Berberoğlu Emine Dilşat Yeğenoğlu Şenay Aydın Cuma Arık Yakut Gevrekçi Funda Erdoğan Ataç

ÇAPRAZ SINIFLANMIŞ BASİT TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANI İLE TESADÜF BLOKLARI DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNE UYGULANARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Hatice Hızlı* Tamer Kayaalp

ÇAPRAZ VE BİR FAKTÖRÜ İÇ-İÇE SINIFLANMIŞ TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANI İLE BÖLÜNMÜŞ PARSELLER DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Hatice HIZLI Tamer KAYAALP

ÇAPRAZ VE İKİ FAKTÖRÜ İÇ-İÇE SINIFLANMIŞ TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ DENEME PLANININ HAYVANCILIK VERİLERİNDE İNCELENMESİ

Hatice Hızlı Tamer Kayaalp

PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Melis ÇELİK GÜNEY Gökhan Tamer KAYAALP

Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE KOTA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÇİFTELER İLÇESİ ÖRNEĞİ

Hilmi ERDAL Gülistan ERDAL Esra GÜLER Adnan ÇİÇEK

ESSENTIAL OIL CONTENTS and COMPONENTS of Teucrium polium L. 7Teucrium polium L. BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ MİKTAR VE BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ

Musa Türkmen N. Pelin. Bahadırlı Filiz Ayanoğlu

Hasat Ve Hasat Sonrası Teknolojileri

SICAKLIK KONTROLLÜ MİKRODALGA KURUTUCULARIN KURUTMA İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Muhammed Taşova

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİ İLE KURUTULAN KUŞBURNU MEYVESİNİN C VİTAMİNİ DEĞERİNDE OLUŞAN FARKLILIKLARIN DEĞERERLENDİRİLMESİ

Şükrü Karagül1* Muhammed Taşova2

GALİLEO, NEMBO VE VASCO ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK KARAKTERİSTİKLERİ

Ebubekir Altuntas, İsmail Naneli, Müberra Erdogan

MEYVE VE SEBZELERDE HASAT SONRASI KALİTENİN KORUNMASI İÇİN SICAK UYGULAMALARI

Onur Yavuz Rezzan Kasım

MEYVE VE SEBZELERDE KALİTENİN KORUNMASI İÇİN HASAT SONRASI IŞIK UYGULAMALARI

Türkay Arslan Rezzan Kasım

Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları

TÜRKİYE 'NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR

Muhammed Taşova

Tokat - Erbaa İlçesindeki Hayvanlara Ait Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

Muhammed TAŞOVA

Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları

KAPADOKYA ÜZÜM BAĞLARINDA VESPIDAE (INSECTA:HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE EKO- FAUNİSTİK ÖN ARAŞTIRMA

Aysel Kekillioğlu Cumali Şeneldi

ORTA KARADENİZİN AKDENİZ DESENİ: AŞAĞI KELKİT HAVZASI

Ekrem Buhan Nihat Yeşilayer Orhan Mete Kılıç* Esra Gürel Hakan Mete Doğan

TARİHSEL BİYOCOĞRAFİK SÜREÇTE ANADOLU ENDEMİZMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Aysel Kekillioğlu*, Ebru Kunduracı, H. Kübra Kekillioğlu

Bitki Yetiştirme ve Islahı

AGRICULTURAL PROPERTIES and ONTOGENETİC VARIABILITY of Salvia cassia Samuelss. ex. Rech. Fil./Salvia cassia Samuelss. ex. Rech. Fil.’da ONTOGENETİK VARYABİLİTE ve TARIMSAL ÖZELLİKLERİ

Filiz Ayanoğlu D. Alpaslan Kaya Musa Türkmen N. Pelin Bahadırlı Ahmet Mert

Ülkemizde Gluten Enteropatisi ve Buğdaylardaki Lmw Gs Arasındaki İlişki

Naneli İsmail* Esen Mehmet

TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ VE DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMA

ERDOĞAN EKŞİOĞLU

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı

Türkiye’deki Hayvancılığın Genel Durumu

Tugay Ayaşan, Hilal Yılmaz Şerife Ergül Mehdi A. COŞKUN

ÇİFTÇİLERİN HAYVANCILIK FAALİYET ALANIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (Sivas İli Altınyayla İlçesi Örneği)

Esen Oruç Yunus Kaya

ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ VE TÜRKİYE HAYVANCILIĞINDA ÖNEMİ

Hatice HIZLI Numan KILIÇALP

TOKAT İLİNDE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ ve EKONOMİK ÖNEMİ

Adnan ÇİÇEK Gülistan ERDAL Hilmi ERDAL

TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ERDOĞAN EKŞİOĞLU

KAPALI SİSTEM VE SERBEST DOLAŞIMLI SİSTEMLERDE YETİŞTİRİLEN BEYAZ HİNDİLERİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Hakan İNCİ Adil KAYAOKAY

Plant Protection

INTERACTION OF TWO LADYBIRD SPECIES, COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA AND ADALIA BIPUNCTATA (COLEOPTERA: COCCİNELLİDAE), IN CONTROLLING THE MINT APHID EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE)

Agustin ZARKANI, Ferit TURANLI, Zeynep YOLDAŞ

IMPACT OF METHYL SALİCYLATE LURES ON THE MINT APHID, EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) DENSITY AND NATURAL ENEMY ABUNDANCES İN COMMON SAGE’S FIELD

agustin ZARKANI Ferit TURANLI

IMPACT OF METHYL SALİCYLATE LURES ON THE MINT APHID, EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) DENSITY AND NATURAL ENEMY ABUNDANCES İN COMMON SAGE’S FIELD

Agustin Zarkani Ferit Turanli

IMPACT OF METHYL SALİCYLATE LURES ON THE MINT APHID, EUCARAZZIA ELEGANS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) DENSITY AND NATURAL ENEMY ABUNDANCES İN COMMON SAGE’S FIELD

Agustin Zarkani Ferit Turanlı

Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği

HAYVAN REFAHI VE TÜKETİCİLERİN HAYVAN REFAHI KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

Gülistan ERDAL Adnan ÇİÇEK Bekir AYYILDIZ Hilmi ERDAL

Süt Sığırclığı Işletmelerinde Çalışanların Hayanla Muamelede Yaralanmaları

GÜLCAN TÜRKOĞLU ÖZGÜL ANİTAŞ

Süt sığırcılığında hayvanla çalışmada alet ekipman ve barınak özeliklerinin iş güvenliği açısından değerlendirilmesi

Serap Göncü Gülcan Türkoğlu

ORGANİK YETİŞTİRİLEN BEÇ TAVUKLARINDA (Numida Meleagris) REFAH PARAMETRELERİ

Hasan Eleroğlu Arda Yıldırım Mustafa Duman Ali Canikli

Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon

Koçarlı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öğrencilerinin Tarımsal Mekanizasyon Bilgi Seviyesinin Belirlenmesi

Hüseyin Nail Akgül

Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri

ÜRETİCİ KOŞULLARINDA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ahmet Tezcan Harun Kaman

BİTKİ KÖK BÖLGESİNDEKİ SU İÇERİĞİNİN İZLENMESİNİN ÖNEMİ

Harun Kaman1*

Plant Nutrient Elements and Soil Efficacy

CORRELATION ANALYSIS OF SOME RESPONSES OF 20 SOYBEAN CULTIVARS UNDER IRON DEFICIENCY

Emre AKSOY Amir MAQBOOL Sevgi ÇALIŞKAN

Tarım Sigortaları

TOKAT'TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI

Sibel Ölmez Cangi Rüstem Cangi Esen Oruç

FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI YAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI (GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ)

H.Sibel GÜLSE BAL Rüveyda KIZILOĞLU Esra GÜREL

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri

Türkiye’de Kuraklığın Buğday Verimine Etkisi

Esra Gürel Kübra Özdemir

KÜRESEL ISINMANIN BİR SONUCU OLARAK TARIMSAL KURAKLIĞIN TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE KIRSALINDA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE KOYUNCULUK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Nihat Akboğa Esra Gürel Arslan Zafer Gürler

Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ET ÜRETİMİ ARTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Hatice Hızlı1 İsmail Yılmaz

Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği

BİYOÇAR UYGULAMALARININ BUĞDAY GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Elif GÜNAL Halil ERDEM

SIVI HAYVAN GÜBRESİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİYOÇARIN TOPRAĞIN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ELİF GÜNAL HALİL ERDEM

Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri

Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Soğanın Mikroelement İçeriği Üzerine Etkileri

Sevgi Çalışkan Sema Karanlık Mehmet Emin Çalışkan

Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Soğanın Mikroelement İçeriği Üzerine

Sevgi Çalışkan Sema Karanlık Mehmet Emin Çalışkan

Tarım Makineleri ve İnovasyon

SİVAS İLİNDE ASPİR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAK ve BİTKİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bülent Özgenlik Ebubekir Altuntaş* Engin Özgöz Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tokat-Türkiye *: Sorumlu Yazar (e-mail: ebubekir.altuntas@gop.edu.tr)

SİVAS İLİNİN 2012 ve 2016 YILLARI İÇİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Ebubekir Altuntaş* Engin Özgöz Mustafa Güzel

SİVAS İLİNDE ASPİR ÜRETİMİNDE, FARKLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa GÜZEL Ebubekir ALTUNTAŞ Engin ÖZGÖZ

BAĞLARDA İLAÇ UYGULAMALARINA BAĞLI KALINTI DURUMU

Arzu Aydar Yasemin Sabahoğlu Pelin Aksu

Tarımsal Biyoteknoloji

USING RIBOSOMAL DNA SEQUENCES FOR MOLECULAR PHYLOGENETICS OF POTATO NEMATODES IN TURKEY

Refik Bozbuğa Adem Özarslandan Mustafa İmren Halil Toktay

MOLECULAR PHYLOGENETICS OF MELOIDOGYNE SPECIES USING ORTHOLOGOUS GENES

Refik Bozbuğa Adem Özarslandan Halil Toktay Mustafa İmren

PROLAKTİN GEN POLİMORFİZMİ VE MANDIRA KOYUNLARIN SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Koray KIRIKÇI, Mehmet Akif ÇAM

Toprak Koruma

TOKAT YÖRESİ EROSİV YAĞIŞLARININ METEOROLOJİK KURAK VE ISLAK DÖNEMLERDE POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Saniye Demir, İrfan Oğuz, Rasim Koçyiğit

USE OF MULTIVARIATE STATISTIC AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN SOIL QUALITY ASSESSMENT

Mesut BUDAK Hikmet GÜNAL İsmail ÇELİK Nurullah ACİR Mert ACAR Mesut SIRRI

COMPARISION OF MINIMUM DATA SETS FOR SOIL QUALITY USING EXPERT OPINION AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSES FOR DIYARBAKIR BASIN

Mesut BUDAK Hikmet GÜNAL İsmail ÇELİK Nurullah ACİR Mesut SIRRI Mert ACAR

Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri

Karakaya Baraj Gölünün Taşıma Kapasitesinin Kafes Yoğun Gökkuşağı Alabalık Kültürü için Tahmini

Bülent Ayekin Nihat Yeşilayer* Hakan Mete Doğan Ekrem Buhan

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması

NİKSAR OVASININ TARIMSAL AMAÇLI TEMEL VERİ TABANLARININ HAZIRLANMASI

Hakan Mete Doğan Tuncay Kılıçin Ekrem Buhan Orhan Mete Kılıç

TOKAT İLİ BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA KULLANARAK MODELLENMESİ

Hakan Mete Doğan Ekrem Buhan Orhan Mete Kılıç İbrahim Erdoğan

TOKAT İLİ ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN UZAYSAL-ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

Orhan Mete Kılıç Hakan Mete Doğan Ekrem Buhan İbrahim Erdoğan

ZİNAV GÖLÜ HAVZASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ, ARAZİ KULLANIMI VE KURAKLIK DURUMUNUN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA İLE HARİTALANMASI

Orhan Mete Kılıç Saliha Dirim Buhan Hakan Mete Doğan Ekrem Buhan

KETENCİK (Camelina sativa L.), KURT ÜZÜMÜ (Lycium barbarum L.) ve MAVİ YEMİŞ (Vaccinium corymbosum L.) BİTKİLERİNİN AŞAĞI KELKİT VADİSİ`NDE EN UYGUN YETİŞTİRME ALANLARININ BELİRLENMESİ

Hakan Mete Doğan İbrahim Erdoğan Orhan Mete Kılıç Ekrem Buhan

Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması

Yapay Zekanın Tarımda Kullanımı

Selim Temizer Numan Ertuğrul Babaroğlu Mümtaz Özkan Emre Akci Mehmet Çulcu

Enzimler ve Gıdalardaki Uygulamaları

TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN DONDURMA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

Merve AL Ahmet KÜÇÜKÇETİN

Gıda Üretim Teknolojileri

KEÇİBOYNUZU MEYVE ÖZÜTÜNÜN ŞEKER BİLEŞİMİ VE DERİŞİMİNE ÖZÜTLEME KOŞULLARININ ETKİSİ

Serpil Yalım Kaya Yüksel Özdemir

Fındık Kavurma Prosesinin Optimizasyonu

Gürbüz Güneş Burcu Akbaş

FARKLI ORANLARDA SEBZE KATKILI KRAKER HAMURLARININ KURUMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

İnci ÇINAR Münevver AKÇAKAYA

DRYING OF ORANGE PEEL USING VACUUM INFRARED

Hamza Bozkır Yeliz Tekgül Taner Baysal

FARKLI ORANLARDA SEBZE KATKILI KRAKER HAMURLARININ KURUMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

İnci ÇINAR Münevver AKÇAKAYA

YAĞ İKAMESİ OLARAK PEYNİRALTI SUYU TOZU KULLANIMININ POĞAÇANIN YUMUŞAKLIĞINA ETKİSİ

Serpil Yalım Kaya Sedat Sayar Seher Serin Ali İhsan Uygun

IDENTIFICATION OF VOLATILE COMPOUNDS OF FREEZE DRIED LEMON (CITRUS LEMON) PEEL

Yeliz Tekgül Taner Baysal

DERİN YAĞDA KIZARTILMIŞ ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris saccharifera) CİPSİNİN ÜRETİM OPTİMİZASYONUN VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yalçın Coşkuner Fuat Gökbel Melike Günaydın Şeyma San Burak Büyükkapu Yakup Ahmet Özelçi

Geleneksel Gıdalar

CANDİDA KEYFR’İN PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

GAMZE GÜLTEKİN MERİH KIVANÇ

GELENEKSEL TESPİH (Styrax officinalis) ÇİÇEĞİ REÇELİ

Serpil Yalım Kaya

MALATYA YÖRESİNDE BAZI GELENEKSEL KAYISI ÜRÜNLERİNİN YAPIMINDA KULLANILAN KAYISI ÇEŞİTLERİ VE YAPIM TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Mustafa Kaplan1* Remzi Kokargül Tahir Macit Sevgi Eskigün Mehmet Alpaslan

PASTIRMADAKİ TUZUN AZALTILMASINDA POTASYUM KLORÜRÜN ETKİSİ

EMRE HASTAOĞLU HALİL VURAL

Konya Düğün Pilavı

Sabire YERLİKAYA Cemalettin SARIÇOBAN

Sütlü Kabak Ucu

Sabire Yerlikaya Cemalettin Sarıçoban

PASTIRMA ÜRETİMİNDE ET KALİTESİNİN ÖNEMİ

Büşra Zeynep Kuş Mustafa Karakaya Kübra Ünal Ali Samet Babaoğlu

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM KUŞBURNU MEYVESİ MARMELATLARINDA UÇUCU BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ

Ahmet DURSUN Zehra GÜLER Dilek ÖZKAN

Konya Sac Böreği

Sabire YERLİKAYA Cemalettin SARIÇOBAN

Missing Translations

Translate the following expressions from the back office

Array
(
    [0] => E-Poster Gör
)